Коротка історія українців у Китаї

Домонгольські часи

Контакти між людністю з земель сучасних України і Китаю відбувалися з доісторичних часів, у зв’язку з тим, що ці землі входили до території Великого Степу і брали участь у більшості значних міграцій людей і державному житті цих земель, зокрема у рамках життєдіяльності союзів степових племен, відомих в сучасних історичних джерелах під назвами Велика Скіфія, Велика Сарматія та Велика Гуннія.

Доба Великого Війська Степового

Перші згадки про українців у Китаї, вихідців з земель України-Руси відносяться до часів імперії Великого Війська Степового, державного утворення на землях Великого Степу, до складу якого входили землі як сучасної України так і Китаю. Основну частину цих людей складали:

  • руські купці у складі купецьких караванів,
  • руські люди у складі ханських посольств,
  • воїни у складі князівських дружин, які служили у складі військових залог Великого Війська Степового на землях сучасного Китаю.

У часи Російської імперії (монголів, ойратів, калмиків) на землях сучасної Східної України були зокрема оселено невелику кількість вихідців в Джунгарії — держави, землі якої включено до складу сучасних Росії, Казахстану і Китаю.

Виникнення українських поселень у Китаї

Тривалий час українсько-китайські взаємини мали опосередкований характер і здійснювалися в рамках відносин Росії з Китаєм, які було започатковано в першій чверті XVII ст. Українці входили до складу російського посольства, релігійних і торгових місій тощо. Наприклад, згідно з Нерчинським договором 1689 р., Росія одержала право на відкриття в Пекіні постійної духовної православної місії.

Українці не тільки постійно перебували серед персоналу цієї місії, а й нерідко очолювали її. Особливий внесок у вивчення Китаю зробили український історик та археограф М. Бантиш-Каменський (укладач збірника документів «Дипломатическое собрание дел между Российским и Китайским Государствами с 1619 по 1792 год». — 1882), український синолог і мандрівник Юрій Тимківський (автор «Путешествия в Китай через Монголию 1820 и 1821 гг.». — 1824) та ін.

Тривалий час імператорським послом у Пекіні був дипломат Іван Коростовець, родом із Чернігівщини, який лишив кілька праць про Китай.

Із 1819 по 1832 рік в Пекіні працював український лікар, випускник Петербурзької медико-хірургічної академії, Йосип Войцехівський, який особливо відзначився в боротьбі з епідеміями холери та інших недуг. Ще за життя в Пекіні китайці поставили йому пам’ятник (1829). Після повернення з Китаю він був професором першої в Росії кафедри китайського і маньчжурського письменства в Казанському університеті.

Наприкінці XIX ст. в складі російських місій українці почали більшими чи меншими групами прибувати в північно-східну частину Китаю — Маньчжурію. Початки цього процесу пов’язані з будівництвом Східно-Китайської залізниці (СКЗ), яку, за згодою з Китаєм, прокладала Росія. Можливість доброго, як на ті часи, заробітку на будівництві приваблювала сюди значні контингенти населення з Росії.

Однією з найбільших за чисельністю етнічних груп були українці, які переселялися як з України, так і з інших територій Російської імперії, зокрема з близького до Маньчжурії Далекого Сходу (Зеленого Клину), більшість жителів якого становили вихідці з України. Найбільша кількість українських поселенців осіла в Харбіні, місті, заснованому 1898 р.

 

Українське громадське життя в Маньчжурії

Виставка преси організації «Далекосхідна Січ», м. Харбін.
Виставка преси організації «Далекосхідна Січ», м. Харбін, 1930 роки

У Маньчжурії налагодилось українське громадське життя, яке мало культурно-просвітницький характер. Воно концентрувалося навколо культурних осередків і гуртків, що виникали вздовж Східно-Китайської залізниці.

На базі одного з таких гуртків постала в 1907 р. перша в Маньчжурії українська організація — Український клуб. Він мав просвітницькі цілі: пробуджувати серед українського громадянства інтерес до рідного краю, сприяти пізнанню рідної історії, літератури, музики, а також матеріально допомагати своїм членам. Найактивнішими його діячами були С. Кукуруза, Ф. Тоцький, Ю. Юрченко та ін.

Його домівкою згодом став Український національний дім, збудований у 1918–1920 рр. на кошти місцевої української громади, де були управи головних українських установ.

У часи Першої світової війни правлінню клубу вдалося відкрити українську початкову школу, яка 1917 р, мала понад 50 учнів. Трохи згодом було організовано українську гімназію. При Українському клубі була церква і бібліотека.

Українське національне життя в Маньчжурії розвивалося нерівномірно. До 1917-го воно мало винятково культурно-просвітницьку спрямованість і концентрувалось в Українському клубі в Харбіні та драматичних гуртках, що виникали в українських поселеннях, розташованих уздовж залізниці.

У 1917—1921 рр. культурно-просвітницька діяльність (відкриття української початкової школи, української гімназії, української православної парафії, спорудження Українського національного дому) поєднувалась із політичною (створення й діяльність Маньчжурської окружної ради та Українського консульства в Харбіні, налагодження контактів із Києвом та участь у Далекосхідних українських з’їздах тощо). Період 1920-х рр. був украй несприятливим для української громадської діяльності.

Українське консульство в Харбіні діяло в 1918—1919 рр. Його очолював П. Твардовський, який весною 1918 р. як командир українських військових частин прибув із Харбіна до Києва, а восени того ж року повернувся назад, одержавши від українського Міністерства закордонних справ повноваження представляти інтереси України в Маньчжурії. Ці повноваження визнав народний комісар закордонних справ більшовицької Росії Г. Чичерін.

З приїздом в Харбін П. Твердовський вів переговори з представниками командування Антанти щодо створення українських військових частин на Далекому Сході, брав постійну участь в українському громадському житті, розпочав реєстрацію українців, які бажали отримати українське громадянство тощо.

Водночас у діяльності Українського консульства виникли й труднощі. Не було людей, які досконало б знали китайську мову й були ознайомлені зі звичаями та традиціями дипломатичної служби в Азії (секретар консульства С. Кукуруза був сільським учителем, а його помічник Ф. Тоцький — урядовцем СКЗ. Ситуація ускладнювалася через часті від’їзди і відсутність П. Твердовського, а заступники консула (спочатку І. Мозолевський, а потім В. Пашковський) не могли його замінити. Гостро відчувався також брак фінансових засобів.

Діяльність П. Твердовського натрапляла на вороже ставлення з боку російських дипломатів, багато з яких працювали в Китаї ще за царських часів. Вони звернулися до управляючого СКЗ генерала Д. Хорвата з вимогою заарештувати «самозванця-консула» й усунути його з Маньчжурії. До арешту не дійшло, але П. Твердовський змушений був залишити Харбін.

Маньчжурська окружна рада — центральна громадсько-політична установа українців у Маньчжурії, заснована в липні 1917 р. в Харбіні на хвилі загального піднесення національно-визвольної боротьби народів після повалення царизму в Росії. До її складу входили 9 українських організацій та ряд гуртків. Раду очолювали І. Мозолевський (голова), С. Кукуруза, П. Твердовський та М. Юрченко (секретар). Ця організація одержала з Києва право на реєстрацію українців та видачу посвідчень про їхнє українське громадянство. У 1921 р. Рада припинила існування.

У Маньчжурії в Харбіні у червні 1917 р. вийшли «Вісті українського клубу в Харбіні», в листопаді 1917 р. — місячник «Засів», видавцем якого була «Культурно-освітня секція української окружної маньджурської ради», 1921 р. — місячник «Вимоги життя», який був органом «Української громади», 1924 р. — щотижнева газета «Харбінський вісник», яку редагував П. Тищенко.

У 1920-х рр. кількість українців у Харбіні збільшилася за рахунок політичних емігрантів з України, Сибіру та Далекого Сходу. Поміж них виявилися колишні офіцери Січових Стрільців (із австрійської армії) Іван Паславський та Петро Марчишин, далекосхідний український письменник Й. Якимів, колишній голова Забайкальської української ради С. Шведин, активний учасник Українського з’їзду Слобожанщини О. Дроб’язко (пізніше переїхав до Тяньцзіня), організатори й учасники далекосхідних українських з’їздів на чолі з Й. Ступаком, математик М. Коблянський, полковник армії УНР Ю. Рой (Колчанів), громадський діяч із Амурщини В. Кушнаренко, кооператор із Київщини, колишній член Української Центральної ради Й. Сніжний, літератор із Харкова А. Діброва та інші. Втекло сюди також кілька українських діячів, яких у 1923—1924 рр. більшовики судили в Читі (Р. Барилович, П. Горовий, Ф. Смульський та П. Яхно). З Польщі до Маньчжурії приїхали лікар Д. Барченко й інженер О. Вітковський, із Праги — професор Іван Шлендик із дружиною.

Українські політичні емігранти прагнули ввійти в контакт з українцями, які вже проживали в Маньчжурії, щоб спільно працювати в межах уже створених тут організацій. Але під впливом успіхів більшовиків, поразки УНР і ЗУНР, а також розпаду сибірської влади більшість діячів української спільноти охолола до громадської праці. Частина українців, щоб зберегти робоче місце на залізниці, оформила свої паспорти через радянське консульство в Харбіні, дехто прийняв китайське громадянство.

Ситуацію погіршували несприятлива політична кон’юнктура та вкрай недружнє ставлення китайських властей, які, з огляду на зближення з Москвою, у 1923 р. закрили в Маньчжурії українські організації, а пізніше навіть конфіскували будинок і майно Українського клубу. Внаслідок цього українське громадське життя в Маньчжурії в 1920-х рр. стало занепадати.

Проте у вересні-грудні 1925 р. все ж таки виходив тижневик «Українське життя». Він друкувався в японській друкарні з метою уникнути цензурування та контролю з боку китайських властей. «Українське життя» знову як тижневик відновило лише у вересні 1929 р. Українське видавниче товариство у Харбіні, всього вийшло 10 чисел. Крім того, діяло кілька невеликих українських організацій, які намагалися зберегти вогник українського життя від повного затухання.

До них належали Українське видавниче товариствоУкраїнський галицький комітетСпілка студентів-українцівОб’єднання українських організацій Далекого Сходу та деякі інші, які через своє напівлегальне становище були мало кому відомими. Серед такого роду «малих» організацій найдіяльнішим було товариство «Січ» (1926), засноване з ініціативи групи діячів (І. Паславського, Р. Бариловича, Ф. Богдана, В. Кушнаренка, Г. Тоцького та ін.), у тяжких умовах занепаду українського національно-громадського життя в Харбіні, й перейменоване згодом у філію товариства «Просвіта» (1928) на чолі з І. Паславським. Відділення цього товариства були в містах Ханкоу та Ціндао.

Нову назву товариство отримало з огляду на його культурно-освітницьке завдання. Ця організація постала як гурток при американській установі YMCA (Християнська організація молодих чоловіків), яка користувалася в Китаї правом екстериторіальності.

Заснування «Просвіти» під захистом американського прапора було значним кроком уперед у справі відновлення української громадської діяльності в Харбіні, її легалізації після кількарічної заборони місцевою владою, що мало позитивний вплив на досить велику українську спільноту в Маньчжурії. Діяльність «Просвіти» була різнобічною: курси українознавства з вивченням мови, літератури, історії, географії; лекції та доповіді; інформаційні збори та концерти, що транслювалися місцевою радіостанцією тощо. Харбінська «Просвіта» одержала грамоту від централі «Просвіти» у Львові й право називатися від 1930 р. її відділом. Проіснувала до 1937 р., коли все організоване українське життя було сконцентроване в Українській національній колонії.

15 червня 1924 р. було також створено доволі відомий «Українсько-галицький комітет» або «Благодійний Українсько-галицький комітет». Мета його створення — допомагати своїм землякам, які приїхали до Маньчжурії. Одним із членів ініціативної групи «Українсько-галицького комітету» був Іван Стефанович Паславський.

Тоді українці приїхали до Маньчжурії з Сибіру. Серед них деякі були з західних областей України, «які опинилися в Сибіру, або на Далекому Сході як полонені Росії під час Першої світової війни, чи були вивезені з Галичини окупаційною армією царської Росії.

Серед перших полонених були старшини січових стрільців І. Паславський, П. Марчишин (з австрійської армії), Ю. Мар’яш, А. Клюк та інші». Якщо говорити про розвиток освіти серед українців у м. Харбіні до капітуляції Японії, то цей процес був тісно пов’язаний із великою кількістю емігрантів із Росії (в тому числі й українців), які прибували до Китаю.

У ті часи українське населення поставило вимогу про відкриття додаткових шкіл, головним чином, середніх. У 20-х рр. з’явилося спочатку міське училище, а потім уже й середні школи. При Українському клубі було 3-тє міське училище з 4-ма відділеннями, відкрите в серпні 1920 р., яким завідувала Є. Шишкіна. Функціонувала 5-та українська школа першого і другого ступенів — колишня українська гімназія. Навчальний план цієї школи було побудовано за зразком радянських шкіл. Завідував школою М. Куліш.

У цій школі було 4 основних класи першого ступеня і 5 основних класів другого ступеня. Існував також і паралельний клас. Викладання велося російською мовою, але для українців було обов’язковим вивчення української мови. При школі були слюсарна та столярна майстерні. З 1945 р. в приміщенні колишнього Залізнично-комерційного училища була розміщена 3-тя школа, яка потім перенесена до Українського дому, що на Новоторговій вулиці в районі Нового міста у Харбіні. Першим її директором був В. Воєпов.

В багатьох російських та російсько-китайських училищах, гімназіях (наприклад, у Технічному залізничному училищі, в комерційних і реальних училищах СКЗ жіночому і чоловічому, в російсько-китайській гімназії — все в місті Харбіні), в Російсько-китайському політехнічному інституті (нині Харбінський політехнічний університет), що був відкритий у 1920 р., працювало чимало українців. Вони були як викладачами, так і технічними працівниками.

У 1918 р. в Харбіні було засновано Українську православну церкву і братерство Святої Покрови. Коли зведено будівлю Українського клубу, братерство одержало в ній приміщення для церкви. Вона була невеличка, але дуже гарно оздоблена. Потім, у 1927 р. її було перенесено в іншу, дерев’яну будівлю, а у 1930 р. — в цегляне приміщення біля старого Православного кладовища. Вона й досі стоїть на великому проспекті Харбіна знову діє з 14 жовтня 1984 р. Тепер її передано Китайській православній церкві м. Харбіна.

Діяла й відкрита в 1922 р. Українська православна церква св. Покрови. її першим настоятелем був отець протоієрей П. Городзієвський. Його наступником у 1925 р. став отець протоієрей М. Труфанів. На середину 1928 р. парафія об’єднувала 136 родин. Вона перебувала під юрисдикцією архієпископа Харбінського і Маньчжурського староросійської церкви, але у внутрішньому житті управлялася цілком автономно. На початку 1926 р. було введено постійні богослужіння українською мовою, що сприятливо позначилося на об’єднанні навколо церкви свідомого українства.

Українці в Маньчжурії

Загальна к-ть українських поселенців у Харбіні в 1930-х рр. становило понад 15 тис. осіб. За переписом 1931 р. російське населення Особливого району східних провінцій Китайської республіки (зараз в районі Північно-Західного Китаю) це: радянських громадян — 50000; російських емігрантів — 45000. У 1935 р. радянських громадян — 85902; російських емігрантів — 103080.

У 1920 р. в газеті «Гунбао» було відмічено точну кількість українських родин на Далекому Сході, зокрема в Особливому районі трьох східних провінцій (зараз на північному сході Китаю): «Далекий Схід, і, зокрема, Особливий район трьох східних провінцій зараз являє собою місце помешкання багатьох російських українців. За переписом 1920 р. заявили себе українцями до 21000 родин». «Гунбао», як орган, що виходив російською мовою, цілком враховуючи важливість цих обставин і для збереження інтересів своїх читачів, значна кількість яких була українцями, відкрив у себе спеціальний відділ газети «Українське життя».

У старому Китаї емігранти з Росії, так само як і китайці, зазнавали утисків з боку китайських чиновників, а під час війни з боку японської окупаційної адміністрації. Про це свідчить витяг із доповіді Всеволода Іванова «Маньджурія, Японія і Китайська Східна залізниця» для товариства «Маньджурія-Монголія» (1932 р. Харбін): «Російські емігранти і Маньчжоу-Го».

У старому Китаї частина української еміграції була свідком діяльності Росії в Маньчжурії. Згідно з «Описом мукденської провінції в південній Маньчжурії» (С.-Петербург, 1904 р.): «Від часів, як було збудовано Китайську Східну залізницю, тобто з 1900 р., тут мешкає досить багато росіян, до яких належать: а) гарнізони польових військ; б) прикордонна варта, що охороняє залізницю; в) залізничні службовці; г) торговці та різні комерсанти».

У 1923—1924 рр. багато українців дісталися до Маньчжурії, таємно перейшовши кордони, що в той час ще не мали сильної охорони. Успіхи більшовиків у Сибіру, і, зокрема, на Далекому Сході, мали свій значний вплив на настрої і умови життя українського населення в Маньчжурії, частина якого, працюючи на залізниці, у 1924 р. почала оформляти свої паспорти у радянському консульстві, бо на залізниці мали право працювати тільки радянські або китайські громадяни. Частина українців стала китайськими громадянами, але це була невелика група, яку невдовзі позбавлено можливості працювати на залізниці, бо радянська адміністрація поступово звільняла їх на різних підставах.

Після утворення в 1932 р. Маньчжурської держави українці, незважаючи на японський контроль, одержали трохи більше можливостей для організації повнокровного громадського життя, але їхні сподівання виявилися марними. Наприкінці 1933 р. українцям повернули Український народний дім у Харбіні, в якому розмістилися деякі старі та знову створені українські організації — «Просвіта»Союз українських емігрантівУкраїнська національна громадаСпілка української молодіСоюз українських учителів та ін.

Водночас від цього періоду розпочинається гостра боротьба між двома таборами українського населення щодо характеру та цілей українського руху в Маньчжурії. В основі розмежування лежали значні відмінності між українцями за рівнем національної свідомості, з одного боку, та за матеріальним забезпеченням — з другого. Перше покоління емігрантів через два-три десятки років уже значною мірою зденаціоналізувалося.

Цей процес майже не торкнувся політичних емігрантів, які покинули Україну і Зелений Клин після остаточної перемоги там радянської влади. Більшість перших емігрантів, які працювали службовцями різних комерційних і промислових підприємств, закордонних контор, фірм, банків або самі стали комерсантами, в 1930-х рр. уже мала досить високий соціальний статус і з матеріального погляду впевнено стояла на ногах. Частина їх активно зміцнювала своє становище купівлею землі та спорудженням будинків, переважно в Харбіні. До цієї категорії належали й так звані пенсіонери СКЗ, що мали певні заощадження та були відносно добре матеріально забезпечені.

Загалом матеріальне і, в ширшому плані, соціальне становище великої частини українців у Маньчжурії було кращим за життя українських емігрантів у більшості інших країн. У США й Канаді українцям потрібно було пристосовуватися до порядків і народів, що мали іншу культуру й стояли в цілому на вищому щаблі соціально-культурного розвитку. У Маньчжурії ж перші українські поселенці самі були піонерами культурної та економічної розбудови краю, що суттєво впливало як на психологію, так і на стосунки між народами.

Українці в Маньчжурії тривалий час посідали окреме місце. Однак за постійного домінування в цій частині Китаю росіян, їхнього контролю над СКЗ, а відтак і над усім місцевим життям багато українців для того, щоб мати добре місце праці на залізниці або в різних сферах її обслуговування, переставали називати себе українцями, вживати рідну мову й узагалі відстоювати свою національну ідентичність. Провідну роль у цьому таборі відігравала Українська національна громада на чолі з В. Кулябко-Корецьким.

Інший табір становили молодші (політичні) емігранти, які, з одного боку, належали до найменш забезпечених категорій українського населення Маньчжурії, а з другого — не знали світоглядних компромісів і не бажали мати нічого спільного з місцевими російськими еміграційними установами. Вони групувалися навколо Союзу українських емігрантів, де керували діячі так званої четвірки — Д. Барченко, П. Марчишин, І. Світ, П. Яхно.

У центрі боротьби двох таборів української еміграції виявився Український народний дім. Керівники Союзу українських емігрантів вбачали в прибутках від його експлуатації джерело для національної пропаганди та культурної діяльності, але не зуміли цього домогтися. Представники ж Української національної громади погоджувалися користуватися ним спільно з російськими організаціями. Японці виявляли невдоволення з приводу цих чвар. У червні 1935 р. Український народний дім був переданий у відання створеної тоді ж централі для всіх українців Маньчжурії — Української національної колонії (УНК). Співзасновниками останньої стали всі основні організації Маньчжурії.

До ради УНК з місцем осідку в Харбіні були обрані Д. Барченко, М. Білий, І. Селюк, Ю. Рой, М. Самарський, Ф. Богдан, М. Нетребенко, В. Федоренко. Відповідно до статуту ця центральна установа мала на меті захист національних, політичних, культурних і економічних прав та інтересів української еміграції, що перебувала в межах Маньчжурії; об’єднання та консолідацію всіх місцевих українських організацій для раціонального розподілу їхньої роботи; загальне керівництво діяльністю цих організацій; представництво їхніх інтересів перед владою; популяризацію між народами Азії ідеї відродження та неминучості існування суверенної Української держави.

Як громадська установа УНК від самого початку була обмежена в своїй діяльності умовами тодішньої Маньчжурської держави. Все ж протягом першого року існування її робота базувалася загалом на демократичних засадах. Восени 1936 р. японська військова місія в Харбіні видала розпорядження про ліквідацію принципу виборності в структурі колонії. Її начальником був призначений Ю. Рой, а його заступником — В. Кулябко-Корецький.

В період після 1936 р. становище українців в Китаї змінилося. Іван Світ в роботі «Українсько-японські взаємини 1903–1945» писав: «Становище українців у північному Китаї ще більш ускладнювалося у зв’язку із розвитком військових операцій японців. На території, що була під японським залізничним контролем, на подорожування треба було мати окремий дозвіл від японської жандармерії. Щоб дістати такий дозвіл, насамперед треба було заповнити анкету і передати її через Антикомуністичний комітет, що був у руках україножера Пастухіна (який люто ненавидів українців). У лабіринтах цього „Білого дому“ було влаштовано в’язницю, в якій слідчі Караєв та Гутман тортурували арештованих… Відділи Антикомуністичного комітету були засновані в Пекіні, Чіфі (Яньтай) і Ціндао. В Пекіні авторитет Комітету було піднято православним єпископом Віктором, який відправляв молебени за перемогу японців, а після війни перейшов до більшовиків…».

Відтоді в житті колонії запанували авторитаризм і централізм, що виявилося, зокрема, в активному сприянні її керівництва забороні японцями в 1937 р. діяльності всіх українських організацій, крім самої УНК. У 1939—1940 рр. дійшло до відновлення принципу виборності органів УНК (її головою в цей час був М. Нетребенко, а згодом О. Вітковський). Але 1941 р. керівництво УНК знову опинилося в руках В. Кулябко-Корецького, який зареєстрував її в «Бюро для справ російських емігрантів», пішов на співпрацю з російськими шовіністичними емігрантськими колами. Тільки в квітні 1944 року, після призначення вдруге головою УНК О. Вітковського, її діяльність стала поступово повертатися до визначених у статуті завдань.

Під час війни, яку вела Японія на території Китаю, радянські громадяни поступово поверталися до СРСР, а російські емігранти виїздили до інших країн. Про це свідчить статистика по м. Харбіну у 1935 р. радянських громадян — 85902, «білих» російських емігрантів — 103080; у 1936 р. радянських громадян — 7804, «білих» російських емігрантів — 30589. Поза Маньчжурією українські громади в Китаї у 1920-х — 1940-х рр. існували в ШанхаїТяньцзіні й Ціндао. Перша українська громада в Шанхаї виникла ще 1905 р. Серед її членів були заможні купці та службовці тодішніх російських установ. Ця громада заявила про себе тим, що зібрала й переслала до Петербурга 400 карбованців у фонд видання українською мовою Святого Євангелія.

У 1932 р. в Шанхаї була заснована нова українська громада, яка під зміненою назвою проіснувала до початку 1949 р. До її складу входили політичні емігранти із Сибіру та Зеленого Клину, а також ряд діячів із числа харбінських українців. На 1938 р. громада нараховувала майже 250 членів, була досить зорганізованою й провадила активну діяльність. У цьому їй сприяло керівництво концесії International Settlement, на території якої вона мала осідок.

Загалом у Шанхаї в цей період проживало близько 4 тис. українців. На всіх етапах національно-визвольної боротьби китайського народу йому надавалася постійна допомога з боку України. Наприклад, в серпні 1932 р. місто Харбін сильно постраждало від повені. Десятки тисяч біженців з районів, що були затоплені, заповнили район Нового міста, де знаходилися будівлі Українського клубу і СКЗ. Допомогу біженцям надавали не тільки різні китайські добровільні організації, а й українські емігранти, які організували продовольчий пункт, де безкоштовно видавали суп, окріп, іноді хліб та рис.

У серпні 1945 р. українці в складі радянських збройних сил брали участь у визволенні Північно-Східного Китаю від японських окупантів. У Маньчжурії вони знаходилися до середини серпня 1946 р. Українець А. Ковтун-Станкевич був у 1945—1946 рр. комендантом м. Мукдена (Шеньяна), в березні-квітні 1946 р. — комендантом м. Харбіна. Радянська комендатура разом з місцевими жителями впорядкувала могили бійців, які загинули, визволяючи м. Харбін.

Багато українських добровольців брало участь у наданні допомоги китайцям в ході революційних подій 1925—1927 рр., були військовими радниками китайських воєначальників у 1938—1939 рр. Серед фундаторів українського громадського життя в Шанхаї виділялися П. Бойко-Сокольський, О. Вітковський, Г. Тоцький, О. Дроб’язко. Останній очолив у 1942 р. Український національний комітет у цьому місті.

1939 р. в Шанхаї діяв також Український еміграційний комітет як орган опіки не лише над українськими, а й над грузинськими та тюрксько-татарськими емігрантами. 1942 р. він був перейменований в Український представницький комітет. Головне його завдання полягало в тому, щоб забезпечити евакуацію українців із Китаю, якщо виникне така потреба. Його очолю вав спочатку Г. Тоцький, а згодом С. Василіїв. У зв’язку з тим, що Український представницький комітет змушений був через деякий час припинити діяльність, його функції перебрав на себе відновлений у Шанхаї Український клуб. До правління клубу входили І. Світ (голова), П. Густавський, Г. Мельниченко, Я. Ніколів та О. Шайдицький.

У Тяньцзіні й Ціндао, як і в Шанхаї, українські громади були утворені переселенцями із Харбіна, а також учасниками національно-визвольної боротьби в Україні та українського руху на Далекому Сході і в Сибіру. Більша з цих двох громад — тяньцзінська — в 1934 р. нараховувала близько 70 членів. Першим її головою був М. Хмелевський, а по його смерті — К. Рибка, секретарював О. Дроб’язко. До найактивніших діячів української громади в Ціндао належали Василь Мигулин та М. Мілько. Таким чином, враховуючи всі українські поселення в Китаї в 1930-1940-х рр. (Маньчжурія й передовсім Харбін, а також Шанхай, Тяньцзінь і Ціндао), загальну кількість українців у цій країні на той час була від 35 до 50 тис. чоловік.

У роки японської окупації продовжують з’являтися громадські організації. В 30-х рр. в містах Харбіні, Шанхаї і Тяньцзіні було створено Українську громаду (Український комітет громадських уповноважених). У Шанхаї ця організація існувала з 1932 р. по 1949 р. В ті ж 30-ті рр. були створені Спілка української молоді (СУМ) та Союз української молоді «Зелений Клин» (1932—1937). У 1935 р. вони об’єдналися під назвою Союз української молоді. У січні 1937 р. Загальні збори СУМ схвалили зміну в статуті і заміну назви організації на Українська Далекосхідна січ.

У 1933 р. після повернення приміщення колишнього Українського клубу було створено Український національний дім, а в червні 1935 р. — Українську національну колонію у Маньчжурській державі. Це була центральна організація українців у Маньчжурії. Її співзасновниками стали: Українська національна громадаСоюз українських емігрантівСпілка української молодіТовариство «Просвіта» та деякі інші тутешні українські організації. До ради УНК з місцем осідку в Харбіні були обрані Д. Барченко, М. Білий, І. Селюк, Ю. Рой, М. Самарський, Ф. Богдан, М. Нетребенко, В. Федоренко.

Відповідно до статуту УНК мала на меті захист національних, політичних, культурних та економічних прав і інтересів української еміграції, що перебувала в межах Маньчжурії; об’єднання та консолідацію всіх українських організацій у Маньчжурії для раціонального розподілу їх роботи; загальне керівництво національною діяльністю всіх українських установ; представництво їх інтересів перед владою; популяризацію між народами Азії ідеї відродження та конечність існування суверенної української держави. Вона існувала протягом 1935—1941 рр., борючись за незалежну українську державу проти комуністичної влади.

Важливим здобутком українського громадського життя в Китаї залишалася власна преса. Починаючи з 1930 р., тут виходили часописи, «Маньджурський вістник»«Вісті Української національної колонії в Манджоу-Го»«Сурма» (всі в Харбіні); «На Далекому Сході» (в Ціндао), «Українське слово», що було органом «Ради українських уповноважених» (1932), півмісячник «Українські листи з Далекого Сходу» (1932), щорічник «Український табель-календар на … рік», газета для молоді «Молодой украинец», яка видавалася Спілкою української молоді в Харбіні російською мовою в 1931 р.

У Шанхаї з’явилися такі друковані видання, як «Шанхайська Громада» у 1937 р., «The Call of Ukraine», що видавався з липня 1941 р. по 6 грудня 1942 р. англійською мовою, «Український голос на Далекому Сході» з 1 січня 1941 р. по 8 липня 1944 р., «Вісник української національної колонії», що виходив друком з 1 вересня 1942 р. Окрім цього, в кінці 20-х років в Шанхаї видавалася газета «Шанхайская заря», яка з часом перетворилася на найвпливовішу російськомовну газету Далекого Сходу. В ній теж знаходило свій відбиток життя української спільноти в Китаї. У 1937 р. в Ціндао з’явилося українське видання «На Далекому Сході». У Харбіні й Шанхаї українці мали свої радіопрограми.

Маньджурський вістник» — українська тижнева (згодом півтижнева) газета в Харбіні, що видавалася російською та українською мовами. Всього до 1937 р. побачило світ 202 чисел газети (в тому числі у 1935 5 чисел були здвоєними; 17-18, 19-20, 21-22, 24-25, 31-32). Головним редактором газети був І. Світ. Часопис відіграв важливу роль у розбудові громадського життя української еміграції в Маньчжурії, налагодженні й поглибленні зв’язків з українськими організаціями в світі.

Тут розміщувались важливі відомості про українців на Далекому Сході. Послідовно пропагуючи на сторінках «Манджурського вісника» ідею самостійності й соборності України, його редакція прагнула водночас бути незалежною як від впливів тих чи інших українських політичних середовищ, зокрема ОУН, так і японської окупаційної адміністрації. Це і стало головною причиною того, що на публікацію 200-го ч. «Манджурського вісника» так і не було одержано дозволу від цензури (2, с. 118).

«The call of the Ukraine» — англомовне неперіодичне видання в Шанхаї. З’являлося з липня до грудня 1942; всього вийшло 7 випусків. Редактори: спочатку — С. Василіїв, потім — І. Світ (2, с. 99). «На далекому сході» — український двотижневик, 4 числа якого вийшли 1937 р. в Ціндао. Його засновники Василь Мигулин та М. Мілько свої зусилля сконцентрували головним чином на критиці діяльності призначеного японськими військами місії управління Української національної колонії в Харбіні на чолі з Ю. Роєм (2, с. 130).

Організоване українське життя в Маньчжурії перестало існувати 1945 р. із вступом Радянської армії, а в інших частинах Китаю — на початку 1949 р., після падіння гомінданівської й установлення комуністичної влади. Більшість українців у Маньчжурії була заарештована й вивезена до СРСР. Члени українських громад Тянцзіну, Ціндао й Шанхая були трьома групами евакуйовані на острів Формоза (Тайвань) та на Філіппіни. Невдовзі вони переїхали звідти до Австралії, Аргентини, Канади і США.

1948 р. був останнім у житті організованих українців в Азії, бо в січні-березні 1949 р. вже відбувалася евакуація всіх українців, що виїхали трьома групами на Філіппіни (на о. Самар), де мали знайти тимчасовий притулок понад 7 тис. біженців з Китаю. У Шанхаї залишилося на той час близько 20 українців, які з різних причин не могли, або не хотіли їхати в невідомі краї. Були це, переважно, старі і хворі люди.

Українська діаспора в КНР

У зв’язку з політикою зближення між СРСР та Китаєм після проголошення КНР (1949), участь УРСР у ній стає системною та цілеспрямованою, яке виявлялось у навчанні у вищих школах України китайських студентів, обмін науковими, письменницькими та мистецькими делегаціями, допомога України в розбудові економіки Китаю. У 1958 Україна постачала устаткування для будівництва майже 100 промислових підприємств у КНР. 1957 в Києві було відкрито інтернат з китайською мовою навчання; 1958 започатковано відповідну спеціалізацію у Львівському університеті.

У той час і пізніше в китайських перекладах з’явилися поезії Т. Шевченка (ще 1912 в газ. «Мінсінь Жибао» письменник Чжоу Цзожень розповів про життя і творчість великого Кобзаря; 1934 в Китаї вперше були опубліковані твори Т. Шевченка), І. Франка, Л. Українки (вперше — 1921, вдруге — 1948 — до 35-ліття від дня смерті славетної поетки), П. Тичини, М. Рильського, прозові твори А. Головка, О. Гончара, М. Коцюбинського, П. Панча, В. Собка, В. Стефаника, Ю. Яновського, двотомник п’єс О. Корнійчука. Книги про Китай написали В. Василевська, О. Гончар, Ю. Збанацький та інші. 1956 у Китаї широко відзначалось 100-річчя з дня народження І. Франка, а 1961 — 100-річчя з дня смерті Т. Шевченка. У Китаї виходив китайською мовою журнал «Культура й освіта в Радянській Україні».

У період різкого погіршення радянсько-китайських відносин (кін. 1960 — сер. 1980 рр.) у Китаї були перекладені й опубліковані праця І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» (1972) та книга П. Шелеста «Україно наша Радянська» (1974). 1979 року, після візиту в Китай трьох українських вчених із західної діаспори — Богдана Боцюркова, Бориса Левицького та Петра Потічного, зав’язалися контакти китайських вчених з українознавцями Заходу.

З проголошенням державної незалежності України (1991) та встановленням українсько-китайських дипломатичних стосунків у Китаї помітно зросло зацікавлення до українознавчих студій. Вони провадяться, зокрема, в університетах ХарбінаПекінаНанкіна, Шанхаю та деяких академічних інститутах. Після перерви відновив працю Центр для вивчення України Уханського університету (створений ще в 1960-х рр.). Останнім часом він виконав п’ять українознавчих робіт. Директор центру Хе Жунчан 1990 був на першому конгресі Міжнародної асоціації україністів у Києві, а 1991 виступав з доповіддю на міжнародній конференції у Луцьку «Л. Українка і світова культура».

Інститут лексикографії Хеілунгтьянгського університету в Харбіні з допомогою Канадського інституту українських студій Альбертського університету підготував і видав у Шану в Пекіні українсько-китайський словник. У майбутніх планах Хеілунгтьянгського університету — випуск китайсько-українського навчального словника, граматики української мови, самовчителя української мови для китайців, книги про визначних діячів української культури тощо.

Першим послом України у КНР був призначений у 1992 р. Анатолій Плюшко. На кінець ХХ ст. в Китаї проживало приблизно 20 тис. осіб українського походження, всі вони цілком асимілювалися й інтегрувалися в суспільне життя цієї країни. Події 2013—2014 років сприяли відновленю українського життя в КНР: набули організаційної будови громади в Пекіні, Гуанчжоу, Шанхаї та Гонконзі

Джерела:

 Мапа розселення українців у світі, 1920 рік. Видавництво: Київ, "По світу". Друк: Відень, Крістоф Рейссер Сохне .
Мапа розселення українців у світі, 1920 рік. Видавництво: Київ, “По світу”. Друк: Відень, Крістоф Рейссер Сохне

Основні заходи святкування в Україні до 70-річчя заснування Китайської Народної Республіки

Прес-канцелярія Держради КНР представила емблему для заходів, присвячених святкуванню 70-річчя заснування Китайської Народної Республіки.

На емблемі в якості основних елементів зображені державний герб і цифра “70”. Сама емблема спроектована в якості нової сторінки в історії країни для відбиття нового способу діяльності Комуністичної партії Китаю і країни, відзначили в канцелярії.

Емблему будуть використовувати під час святкових і тематичних освітніх заходів, пов’язаних з 70-річчям заснування КНР.

КИЇВ, 13 вересня (Сіньхуа) – У п’ятницю в Києві у Національному  академічному театрі опери та балету України імені Т. Г. Шевченка відбувся урочистий концерт, присвячений 70-річчю заснування КНР.

“Сьогодні це традиційний фестиваль середини осені, який відзначають китайці, і це день возз’єднання”, – сказав посол Китаю в Україні Ду Вей, вітаючи присутніх на концерті, зазначивши, що гала-концерт “має на меті висловити нашу дружбу щодо люди в Києві ».

“Я хочу висловити сподівання, яке базується на фактичних кроках України та Китаю, що наші відносини будуть розвиватися динамічно, ефективно, в інтересах миру, злагоди та розвитку України та Китаю”, – сказав колишній президент України Леонід Кравчук у своєму виступі перед концертом.

Під час гала-концерту ряд українських та китайських співаків та музикантів виконували пекінські опери та західні опери, а також традиційні українські та китайські пісні.

У Львові урочисто відкрили День Китаю 09 вересня. Приїхав Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні Ду Вей. В рамках Дня відбулися заходи, приурочені 70-річчю з дня створення Китайської Народної Республіки. Церемонія відкриття Дня Китаю у Львові відбулася у Палаці Потоцьких. Цю подію відвідав заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко. 

15 вересня відбувся святковий гала-концерт із нагоди Днів Китаю в Ужгороді та 70-ї річниці утворення КНР відбувся на сцені Закарпатського обласного музично-драматичного театру імені Братів Шерегіїв. 

Розпочали урочистості з виконання державних гімнів України та Китайської Народної Республіки. Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв наголосив на “чудовій нагоді познайомитися з мистецтвом та культурою Китайської Народної Республіки”.

Подякував за дружній прийом та привітав усіх присутніх на концерті й Надзвичайний і Повноважний посол КНР в Україні Ду Вей.

Із артистами із Китайської Народної Республіки, які виконали пісні своєю та навіть українською мовами, а також продемонстрували національні костюми, виступили музиканти Закарпатського симфонічного оркестру під керівництвом Вікторії Свалявчик-Цанько, заслужений артист України, соліст-вокаліст Закарпатської обласної філармонії Олександр Садварій.

Організатор свята – Посольство Китайської Народної Республіки в Україні за підтримки Ужгородської міської ради.

Фотовиставка «Досягнення 70-ти років з дня заснування Китайської Народної Республіки» відкрилася 24 серпня у колонній залі Харківського національного університету ім. Каразіна.

У церемонії відкриття взяли участь заступник міського голови – керуючий справами виконавчого комітету Тетяна Чечетова-Терашвілі, радник Посольства Китаю в Україні Дін Цзянвей, ректор Харківського національного університету ім. Каразіна Віль Бакіров, представники міської ради та китайської діаспори в Україні.

Тетяна Чечетова-Терашвілі підкреслила, що сьогоднішня виставка буде не тільки корисною та інформативною для жителів міста, а й покладе початок новому етапу розвитку відносин з китайськими партнерами.

 Експозиція налічує понад 130 фотографій, що представлені у трьох блоках: історичні дати, співпраця КНР і досягнуті на сьогодні успіхи. 

Харків встановив побратимські стосунки з двома китайськими містами – Цзинанем і Тяньцзінем – став успішним прикладом стимуляції співробітництва на локальному рівні між Китаєм і Україною. 

Крім того, на фотовиставці можна було ознайомитися ще й з творами китайських студентів під назвою “Я і моя Батьківщина”.

Влада КНР заявила про те, що військовий парад на честь 70-річчя створення країни 1 жовтня буде не менш масштабним за заходи на 50-річчя і 60-річчя КНР, і навіть не менш масштабним за парад 1 вересня 2015 року на честь 70-ї річниці завершення Другої світової війни.

Особливості заснування КНР та позиивна роль українців

День утворення Китайської Народної Республіки (кит. трад. 國慶節, спр. 国庆节, піньїнь: guóqìng jié ) — головне державне свято КНР, яке відзначається щороку 1 жовтня.

Створення КНР проголошено 1 жовтня 1949 на мітингу на площі Тяньаньмень в Пекіні. 2 грудня центральний народний уряд видав постанову про оголошення 1 жовтня національним святом.

У 1950-ті неодмінною частиною урочистостей з нагоди святкувань були військові паради на площі Тяньаньмень. Однак після 1959 керівництво країни вирішило проводити огляди військової техніки тільки по «круглих» датах. Культурна революція в Китаї призвела до повної відмови від військових парадів.

Але 1984 року з нагоди 35-річчя КНР традицію відновили. Останній такий парад відбувся 2009-го з демонстрацією новітніх зразків військової техніки армії КНР.

З цього дня в Китаї починається один з двох «Золотих тижнів», коли святкові дні (1—3 жовтня) об’єднуються з вихідними і утворюють разом неробочий тиждень. Вулиці міст прикрашаються величезними композиціями з живих квітів, на площах проводяться народні гуляння, влаштовуються феєрверки. На головній площі країни незмінно виставляється портрет Сунь Ятсена та червоні плакати з вітальними словами.

Устрій КНР і розмір території визначила Друга світова війна, у якій Китай воював проти Японії, йшла війна між різними силами в Китаї за підтримки СРСР і США (протилежних сторін). Значна частина території Китаю після 1920-х років і раніше була захоплена гібридними методами Росією, СРСР (РСФСР). Для прикладу, нинішня Республіка Тува РФ до 1920-х років була китайською провінцією.

Також, крім Китайськї Народної республіки у 1949 році утворилася Республіка Китай (на основі китайців – прихильників китайського Імператора), які були витіснені на острів Тайвань, – ця країна має обмежене визнання.

Далі показаний один із розповсюджених серед китайських блогерів варіант карти Китаю, на якій червоним кольром вказані території, втрачені в основному китайськими комуністами. Очевидно, що страх Кремля втратити раніше захоплені у Китая території рухає їхніми спробами захопити частину території України, проте РФ може залишитися і без Сибіру з Далеким Сходом, і захоплений Кримський півострів України і частину окупованого Донбасу прийдеться повертати українцям. Див. російську публікацію Китайцы требуют, чтобы Россия забрала назад компартию и вернула им земли.

Китай підготував на кордоні з Росією, а також у своїй стратегічній військовій складовій все необхідне, щоб “повернути втрачене”. Коли на навчаннях російські військові експерти “випадково” зазирнули в китайські штабні карти, то побачили, що “на них жовтим зафарбовані: вся Сибір, Казахстан, Середня Азія – у Китаї вважають ці території захопленими росіянами понад 300 років тому”. Зараз ці плани, у разі вдалої можливості, можуть бути реалізовані.

232
Китайські військові не бояться снігу та холоду – типове заняття з китайськими військовими по виживанню зимою

У захисті суверинітету КНР велику роль зіграли українці у складі радянських військ, при цьому, Україна не захоплювала китайські території.

У серпні 1945 р. українці в складі радянських збройних сил брали участь у визволенні Північно-Східного Китаю від японських окупантів. У Маньчжурії вони знаходилися до середини серпня 1946 р. Українець А. Ковтун-Станкевич був у 1945—1946 рр. комендантом м. Мукдена (Шеньяна), в березні-квітні 1946 р. — комендантом м. Харбіна. Радянська комендатура разом з місцевими жителями впорядкувала могили бійців, які загинули, визволяючи м. Харбін.

Багато українських добровольців брало участь у наданні допомоги китайцям в ході революційних подій 1925—1927 рр., були військовими радниками китайських воєначальників у 1938—1939 рр.

Історія українців у Китаї значна і виходить за рамки цієї статті, буде опублікована пізніше.

Виставка преси організації «Далекосхідна Січ» у китайськомі місті Харбін, 1938 р.

Українські організації в Китаї у теперішній час.


У Пекіні, Шанхаї, Гуанчжоу, Харбіні та інших великих містах КНР, а також в Сянгані (Гонконг) утворені ряд українських асоціацій, які не мають формальної структури і не зареєстровані як організації, а являють собою добровільні об’єднання, спрямовані як на вирішення поточних проблем, так і задоволення національно-патріотичних потреб української діаспори. Зазначені об’єднання підтримуються Посольством України і активно беруть участь в організації та проведенні інформаційних, патріотичних і культурних заходів.

З метою сприяння формуванню української громади в Китаї розпочато системну роботу з українським студентством і діловими колами, проводяться спільні заходи, в тому числі, благодійні.

З ініціативи українських студентів пекінських університетів і при активній підтримці Посольства України в КНР в квітні 2014 року було створено Асоціація українських студентів і випускників китайських університетів [2].

Завданням цієї Асоціації є об’єднання та налагодження контактів між українськими студентами. Крім цього, не тільки між самими студентами, які навчаються в різних університетах і містах Китаю, а також між ними і університетами, професійними спілками, китайськими та українськими компаніями та іншими важливими організаціями і центрами.

Україна продала Китаю у 3 рази більше соняшникової олії ніж Росія

За 7 місяців поточного МР Україна поставила 76,4 тис. тон соняшникової олії в КНР, а Російська Федерація – 25,8 тис. тон. Це навіть в умовах російської окупації Кримського півострова України і частини Донецької і Луганської областей України.

Як повідомив старший трейдер Стівен Лі Фенг Жоу (Китай) на конференції Black Sea Oil Trade 2019,  Україна є найбільшим постачальником соняшникової олії в Китай. За 7 місяців поточного МР Україна поставила 76,4 тис. тон соняшникової олії в КНР, а Російська Федерація – 25,8 тис. тон. Це навіть в умовах російської окупації Кримського півострова України і частини Донецької і Луганської областей України.

За даними експерта, тим не менш імпорт товарів з Росії в Китай зростає, так як країна ввела нові правила безмитної торгівлі з РФ.

«У цілому обсяг ринку рослинних масел в Китай становить близько 40 млн т (з них 36 млн т – для харчового споживання), і в останні роки ринок зростає на 1-2% на рік. Соєва олія займає 42% в загальному обсязі споживання, рапсове масло – 24%, пальмова олія – 13% », – зазначив Стівен Лі Фенг Жоу.

За його словами, в поточному році Китай збільшив імпорт пальмової олії майже на 1 млн тон – через зростання цін на соєву олію. При цьому імпорт ріпакової олії скоротився на 0,4 млн т внаслідок торгової війни з США.

Експерт вказав, що в 2019 р зросло споживання та імпорт соняшникової олії в країні. Хоча його частка в загальному обсязі споживання невелика – 3%. Якщо в минулому МР Китай імпортував 0,8 млн т соняшникової олії, то в цьому більше – 1 млн т.

«Зростанню споживання соняшникової олії сприяє розвиток здорового способу життя споживачів. Китайські родини прагнуть використовувати кукурудзяну і соняшникову олії. Але в зв’язку з тим, що країна припиняє субсидування виробництва кукурудзяної олії, ціни на нього зростуть, що в свою чергу буде стимулювати збільшення споживання соняшникової олії в Китаї », – підсумував трейдер ЄУТР.

За словами генерального директора асоціації «Укроліяпром» Степана Капшука, за 20 років в олієжирову галузь України інвестовано $ 350 млн.

Джерело

Про особливості податкової системи КНР – для бізнесу і чиновників

State Taxation Administration (STA) of The People’s Republic of China  (кит.: 国家税务总局ч, укр: Державна податкова адміністрація,  ДПА) є відомством на рівні міністерства в уряді Народної Республіки Китай (КНР).  ДПА в КНР знаходиться під керівництвом State Council (Державної ради КНР),  відповідає за збір податків та виконує закони про доходи держави. Раніше STA була відома як State Administration of Taxation (SAT) ( укр: Державна адміністрація оподаткування). Можливо, українська назва  “Державна податкова адміністрація” (ДПА) скопійована з китайської: State Taxation Administration (STA).

На сайті Державної фіскальної служби України (ДФСУ) розміщена стаття: “Податкова система Китаю”, у якій розглядаються особливості податкової системи КНР (з китайських позицій ), яка має специфічний державний устрій. В Україні не варто копіювати  досвід STA, проте корисно знати і враховувати всім, адже General Office of the State Administration of Taxation (Генеральний Офіс Державної Адміністрації з Оподаткування) грає важливу роль у діловому житті КНР на внутрішньому і міжнародному рівнях.

Далі подана копія цієї статті на сайті ДФСУ, а після неї будуть опубліковані короткі відомості про Податкову систему КНР.

Позитивні підсумки роботи податкової системи після реформи 1994 року дозволяють говорити про те, що в Китаї побудована дієва податкова система, адаптована до “ринкової економіки соціалізму”. Існуюча податкова система КНР спрямована на відкриття Китаю зовнішньому світу, що сприяє розвитку національної економіки.

Визначені такі головні принципи оподаткування:

– справедливість при оподаткуванні. Різницю у податкових ставках необхідно застосовувати тільки для різних видів виробництва, а не різних форм власності;

– чіткість і простота при обчислюванні та стягненні податків.

Основними напрямами податкової реформи в КНР визначено:

– регулювання використання капіталовкладень;

– залучення капіталовкладень в основне виробниче будівництво;

– виправлення структурних дисбалансів;

– стримування інфляції;

– посилення контрольно-регулюючої функції фінансів на макроекономічному рівні тощо.

Надання послуг, передача нематеріальних активів та реалізація нерухомості є об’єктом оподаткування промисловим податком.

Види податків Китаю

В даний час в Китаї налічується 25 видів податків, які, в залежності від їх природи і виконуваних функцій, можуть бути об’єднані у 8 груп:

Податки з обороту. Ця група включає 3 види податків, а саме: ПДВ, податок на споживання (податок з продажів), податок на підприємницьку діяльність. Збирання цих податків залежить від обсягу товарообігу або збуту в сферах виробництва, обігу та послуг.

Податки на прибуток (доходи). Сюди входять: податок на прибуток вітчизняних підприємств, податок на прибуток підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств і податок з фізичних осіб. Надходження від цієї групи податків залежать від суми прибутку, отриманого юридичними особами, або від розміру доходу фізичної особи.

Ресурсні платежі, що включають ресурсний податок і земельний податок (плата за користування землями міст і районів). Ці податки стягуються з природокористувачів, а також з користувачів міських і районних земель. Ресурсними платежами обкладається використання природних ресурсів, що перебувають у державній власності.

Цільові податки і збори: податок на утримання і будівництво міст, податок за користування сільгоспугіддями, податок на інвестиції в основний капітал, податок на реалізацію землі.

Майнові податки: податок на майно, податок на нерухомість, податок на спадщину (поки не введений).

Податки з операцій (дій). У цю групу входять: податок за користування автотранспортними засобами та водними судами, гербовий збір, податок на передачу майна, податок на обіг цінних паперів (поки не введений). Цими податками обкладаються певні операції (дії).

Сільськогосподарські податки: податок на землеробство і податок на утримання і розведення худоби. Платниками податків виступають юридичні та/або фізичні особи, які отримують дохід від землеробства або тваринницької діяльності.

Мита. Ними обкладаються товари, що ввозяться/вивозяться на/з території Китаю.

Податкове законодавство

До складу державних органів, уповноважених розробляти податкові закони і визначати податкову політику, входять: Національний громадський конгрес і його постійний комітет, Державна рада, Міністерство фінансів, Державна адміністрація оподаткування, Комітет тарифікації та класифікації при Державній раді та Головне митне управління.

Податкові закони розробляються Національним громадським конгресом, наприклад, Закон КНР про прибутковий податок з фізичних осіб, або постійним комітетом конгресу, наприклад, Закон КНР про управління податками та їх справляння.

Адміністративні рішення і правила в галузі оподаткування (інструкції) виробляються Державною радою, наприклад, Інструкція щодо застосування Закону про управління податками та їх справляння, Інструкція щодо застосування Закону про прибутковий податок з фізичних осіб, Тимчасова інструкція з ПДВ.

Відомчі правила в галузі оподаткування розробляються: Міністерством фінансів, Державною адміністрацією оподаткування, Комітетом тарифікації та класифікації при Державній раді і Головним митним управлінням, наприклад, роз’яснення щодо застосування Тимчасової інструкції з ПДВ, Тимчасові правила декларування прибуткового податку з фізичних осіб та інші.

Підготовка податкових законів та інструкцій проходить у 4 етапи: складання плану документа, його розгляд, прийняття рішення (голосування) і опублікування (оприлюднення). Крім того, законодавство КНР передбачає, що правові акти можуть прийматися не тільки “на вищому рівні”, але і розроблятися і прийматися відповідними органами управління на місцях.

Основні податки Китаю

Платниками податків з обороту виступають підприємства (організації), їх структурні підрозділи та громадяни. Правовою основою справляння цих податків є Тимчасова інструкція з кожного податку та Роз’яснення щодо їх виконання, прийняті Державною радою 13 грудня 1993 року та Міністерством фінансів 25 грудня 1993 року відповідно.

1. Податок на додану вартість

Оподаткуванню цим податком підлягають обороти з реалізації та імпорту товарів і надання послуг на території Китаю. До оборотів з реалізації застосовують дві ставки податку – 13% і 17%, в залежності від приналежності товарів першої необхідності або інших товарів, послуг. Експорт товарів оподатковується за нульовою ставкою.

Визначення суми податку:

Звичайні платники податків

Для визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету ПДВ, платники податків повинні вести окремий облік сум податку сплаченого та отриманого за звітний період. Різниця між цими сумами і становить ПДВ, що підлягає внесенню до бюджету.

Податок стягується з митної вартості ввезених товарів за відповідною ставкою.

Неоподатковувані товари: продукція власного виробництва сільськогосподарських підприємств та фермерів, яку вони самостійно реалізують; що ввозяться на територію КНР товари, перероблені в іншій країні; антикварні книги, придбані у населення; медичні препарати та засоби; інструменти та обладнання, що ввозиться з метою здійснення НДДКР, для потреб освіти; ТМЦ, безоплатно надані іноземними урядами та організаціями; вироби, що ввозяться підприємствами інвалідів для потреб інвалідів; обладнання, що ввозиться для здійснення проектів за державними замовленнями, що фінансуються іноземними або вітчизняними інвесторами.

2. Податок на споживання

Оподаткуванню підлягають наступні групи товарів, вироблених або імпортованих на території/територію КНР: тютюнові вироби, алкогольні напої, косметика, ювелірні вироби, бензин, моторні човни, катери, мотоцикли, автомобілі і деякі інші. Експортовані споживчі товари звільнені від податку. Ставки податку диференціюються за товарними групами і всередині окремих груп. В основному застосовуються процентні ставки, але до окремих товарів застосовуються тверді ставки.

Оподатковувані товари Ставки

Тютюнові вироби 25% -50%

Алкогольні напої 5% -25%

Косметика 30%

Ювелірні вироби 5% -10%

Бензин 0,2 юаня за літр-0, 28 юаня за літр *

Автотранспортні засоби 3% -10%

Імпортовані споживчі товари оподатковуються за встановленою ставкою з їх митної вартості. Розрахунок в даному випадку ведеться по вартісному принципу.

3. Податок на підприємницьку діяльність

Цей податок сплачують підприємства та громадяни, що займаються наданням послуг, передачею нематеріальних активів або продажем нерухомості на території КНР.

Оподатковувані об’єкти і ставки податку, %:

1. Транспорт і зв’язок 3

2. Будівництво 3

3. Фінансовий і страховий бізнес 8

4. Пошта та ТБ 3

5. Культура і спорт 3

6. Розваги 5-20

7. Надання послуг 5

8. Передача нематеріальних активів 5

9. Продаж нерухомості 5

Від сплати податку звільняються: послуги, що надаються медичними установами, дитячими садами, будинками для людей похилого віку; шлюбні та похоронні послуги; послуги, що надаються інвалідами та організаціями інвалідів населенню; послуги у сфері освіти, що надаються школами та іншими навчальними закладами; зрошення і осушення земель, запобігання, профілактика і захист рослин від захворювань та їх знищення комахами, запобігання і профілактика захворювань свійської птиці та свійської худоби; страхування сільського господарства (землеробства і тваринництва); вхідна плата за відвідування культурних заходів (музеїв, художніх галерей, виставок, бібліотек і т.д. ), а також релігійні послуги.

4. Податок на прибуток підприємств

Правовою основою справляння податку на прибуток підприємств є Тимчасова інструкція з податку на прибуток підприємств від 13 грудня 1993 року та Роз’яснення з її виконання від 4 лютого 1994 року.

Платниками податку на прибуток підприємств виступають державні, колективні, приватні, спільні підприємства та інші організації (юридичні особи). Об’єктом оподаткування з податку на прибуток у КНР, як і у всьому світі, виступає прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг; прибуток від іншої підприємницької діяльності та інших операцій (джерел). Податок на прибуток розраховується виходячи з розміру оподатковуваного прибутку (що дорівнює загальній сумі прибутку за рік), отриманої платником податку у звітному році, зменшеної на дозволені відрахування (пільги)

Податкові відрахування і пільги з податку на прибуток можуть бути надані підприємствам, що відповідає певним вимогам, а саме: використовують високі технології, які займаються переробкою відходів; новоствореним компаніям, розташованим в конфліктних, бідних та інших подібних місцевостях; підприємствам, які страждають від стихійних лих; знову створеним компаніям, що надають соціально значущі послуги (послуги з працевлаштування населення); державним благодійним організаціям; міським підприємствам, державним сільськогосподарським підприємствам і т.д.

5. Податок на прибуток підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних компаній

Підприємства з іноземними інвестиціями, головний офіс яких розташований у Китаї, сплачують податок з усіх отриманих ними доходів (як на території КНР, так і за кордоном). Іноземні компанії сплачують податок на прибуток тільки від джерел на території КНР.

Податковою базою з податку на прибуток організацій з іноземними інвестиціями та іноземних компаній є оподатковуваний прибуток, отриманий шляхом зменшення загального (валового) прибутку за звітний рік на суму витрат і втрат, пов’язаних з її отриманням.

Іноземні юридичні особи, що не мають представництва на території Китаю, але одержують доходи від джерел в КНР (відсотки, орендна плата, роялті і т.д.), або іноземні юридичні особи, які мають представництва або інші місця здійснення своєї діяльності на території Китаю, але якщо отриманий дохід прямо не пов’язаний з діяльністю таких представництв, сплачують податок з загальної суми отриманого доходу.

Податок сплачується за ставкою 33% (30% + 3% – “місцевий” податок на прибуток). Іноземні юридичні особи, що не мають представництва на території Китаю, але одержують доходи від джерел в КНР (відсотки, орендна плата, роялті і т.д.), або іноземні юридичні особи, які мають представництва або інші місця здійснення своєї діяльності на території Китаю, але якщо отриманий дохід прямо не пов’язаний з діяльністю таких представництв, сплачують податок з загальної суми отриманого доходу за ставкою 20%.

Податкові відрахування і пільги можуть бути надані підприємствам з іноземними інвестиціями виробничої, експортної, технологічної спрямованості та підприємствам з іноземними інвестиціями та іноземним компаніям, розташованих у спеціальних економічних зонах, зонах економічного і технологічного розвитку, офшорних зонах і інших подібних зонах, визначених державою.

Податком не обкладаються доходи іноземних інвесторів (юридичних осіб) у разі їх подальшого реінвестування в компанію (на збільшення статутного капіталу), або якщо ці кошти спрямовуються на створення нової компанії (представництва) на території КНР.

Додаткові відрахування підприємствам з іноземними інвестиціями по “місцевому” податку на прибуток можуть надаватися відповідними рішеннями місцевих органів влади.

6. Прибутковий податок з фізичних осіб

Платники податку – фізичні особи, які мають постійне місце проживання в Китаї, або не мають такого, але проживають на території КНР протягом року або більше. Такі особи сплачують податок з усіх отриманих ними доходів (як на території КНР, так і за кордоном). Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання в КНР, які не є її резидентами, або проживають на території країни менше року, сплачують податок з доходів від джерел на території КНР.

Об’єкти оподаткування і розрахунок податку:

а) Заробітна плата робітників і службовців

Оподаткуванню підлягає щомісячно отримувана заробітна плата робітників і службовців, зменшена на 800 юанів (тверда сума витрат). До отриманої різниці застосовується дев’ятирівнева прогресивна ставка податку.

б) Індивідуальне підсобне господарство або доходи від підприємницької діяльності

Оподаткуванню підлягає щорічний валовий дохід від підсобного господарства чи підприємницької діяльності, зменшений на витрати.

в) Доходи за договорами підряду та оренди, отримані від підприємств і організацій

Оподаткуванню підлягає загальна сума доходів за договорами підряду та оренди, отримана від підприємств і організацій за рік, зменшена на суму витрат (800 юанів на місяць).

г) Винагорода за надані послуги, авторську винагороду та авторський гонорар, доходи від здачі майна в оренду

Оподаткуванню підлягає сума доходу, зменшена на 800 юанів, якщо кожне надходження не перевищує 4000 юанів, або зменшена на 20% доходу в якості витрат.

д) Дохід від продажу майна

е) Відсотки, дивіденди та інші надходження.

Оподаткуванню не підлягають такі доходи:

нагороди за досягнення в науці, освіті, культурі, охороні здоров’я, фізичній культурі, захисті навколишнього середовища, які вручаються як державними органами, так і іноземними та міжнародними організаціями;

відсотки за ощадними депозитами, державними облігаціями, що випускаються Міністерством фінансів і відсотки по фінансових облігаціях, що випускається за розпорядженням Державної ради;

спеціальні урядові надбавки до заробітної плати згідно з Єдиними правилами Державної Ради; субсидії, дотації та перелік виплат, що не підлягають оподаткуванню за рішенням Державної Ради;

посібники благодійних організацій, матеріальна допомога, пенсії в разі втрати годувальника;

страхові виплати;

грошове забезпечення і грошові винагороди, що отримуються військовослужбовцями;

доплати до заробітної плати, вихідні допомоги, пенсії за вислугу років, одержувані державними робітниками і службовцями згідно з Єдиним державним становищем;

пенсія медичного страхування і пенсія за вислугу років, що накопичуються на банківському рахунку (покладені під відсотки);

доходи, одержувані особами, що мають дипломатичний і консульський ранги та інших дипломатичних представників.

7. Ресурсний податок

Платниками податку виступають юридичні та фізичні особи – природокористувачі, що займаються видобутком мінеральних ресурсів на території КНР. Ставки податку диференціюються за видами мінеральних ресурсів.

Основні податкові відрахування і пільги:

Звільняється від оподаткування видобуток нафти, якщо вона використовується для опалювальних потреб:

платники податків – природокористувачі, що несуть серйозні втрати через стихійні лиха чи катастроф, можуть отримати податкові відрахування або пільги залежно від розміру понесених збитків.

8. Земельний податок (плата за користування землями міст і районів)

Податок сплачують підприємства та громадяни, за винятком організацій з іноземними інвестиціями, іноземних компаній та іноземних громадян.

Ставки податку за одиницю диференціюються по регіонах. Так, річна ставка податку за квадратний метр становить: для великих міст – 0,5 ~ 10 юанів, для середніх міст – 0,4 ~ 8 юанів, 0,3 ~ 6 юанів – для маленьких міст, або 0,2 ~ 4 юаня – для видобувних районів. Для “бідних” місцевостей або районів з високим потенціалом ставка податку може бути відповідно зменшена або збільшена.

Від оподаткування звільняються: землі, зайняті урядовими органами, громадськими і військовими організаціями; землі, зайняті підприємствами, які фінансуються з державного бюджету; землі, зайняті церковними храмами, парками, пам’ятниками історії; землі загального користування, що належать муніципальній адміністрації, площі; землі, зайняті полями , лісами; землі, на яких розташовані тваринницькі комплекси і рибні господарства; землі, які використовуються для захисту навколишнього середовища, і землі, які використовуються для потреб і розвитку енергетики та транспортного господарства.

9. Податок за користування сільгоспугіддями

Податок стягується з юридичних осіб і громадян (за винятком організацій з іноземними інвестиціями, іноземних компаній та іноземних громадян), що використовують сільськогосподарські землі для будівництва або інших несільськогосподарських цілей.

Цим податком обкладаються землі сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній та колективній власності. Ставки податку диференціюються по регіонах (місцевостях) залежно від середнього розміру земельної ділянки, що припадає на людину, і економічної ситуації в регіоні. З метою недопущення великого розриву в ставках між сусідніми регіонами, Міністерство фінансів затвердило середню ставку податку за одиницю – для провінцій, автономних округів і муніципалітетів у провінціях, рівну 2,5-9 юанів.

Податок сплачується одноразово.

Основні податкові відрахування і пільги:

Від сплати податку звільняються землі, на яких розташовані військові об’єкти, залізничні колії та об’єкти, аеропорти, школи, лікарні; землі, призначені для іригації; невеликі ділянки землі в селах, використовувані для заняття підсобним господарством (присадибні ділянки); землі, заселені біженцями і переселенцями. Податкові відрахування і пільги можуть надаватися жителям сіл і сіл при будівництві нових будинків, військовослужбовцям і сім’ям військовослужбовців, вдовам, сиротам, селянам, які проживають у селах в бідних, гірських місцевостях при будівництві нових будинків, якщо вони відчувають серйозні фінансові труднощі; оподаткуванню не підлягають благодійні організації, створювані для працевлаштування інвалідів; землі, призначені для будівництва автомобільних доріг.

10. Податок на інвестиції в основний капітал

Платниками податків є організації, їх підрозділи, домашні господарства, громадяни, які вкладають кошти в основні фонди (основний капітал) на території КНР (за винятком організацій з іноземними інвестиціями, іноземних компаній та іноземних громадян).

Об’єкти оподаткування Ставки податку, %:

А. Інфраструктура

1. Державні об’єкти 0

2. Проекти, ініційовані державою, але обмежені станом транспорту та енергетики 5

3. Офіси, готелі та гуртожитки 30

4. Житлове будівництво, включаючи комерційне 0, 5

5. Інші напрямки 15

Б. Розвиток та реконструкція

1. Державні об’єкти 0

2. Інші об’єкти

(Для окремих об’єктів житлового будівництва ставка = 5%) 10

Податок стягується із загальної суми інвестицій в основні фонди.

11. Податок на реалізацію землі (нерухомості)

Платниками податку є організації та громадяни, які отримують дохід від продажу або іншого відчуження, передачі прав користування державною землею і розташованими на ній будівлями (тут і далі реалізація нерухомості).

Податкова база визначається, виходячи з оціночної вартості, отриманої платником податку від реалізації нерухомості. Оціночна вартість нерухомості = виручка від реалізації нерухомості – підлягають вирахуванню статті витрат. Застосовується прогресивна ставка податку.

Ступінь Податкова база Ставки податку, %

1. Оціночна вартість, що не перевищує 50% суми належних до відрахування статей витрат 30

2. Оціночна вартість, що перевищує 50%, але не перевищує 100% суми належних до відрахування статей витрат 40

3. Оціночна вартість, що перевищує 100%, але не перевищує 200% суми належних до відрахування статей витрат 50

4. Оціночна вартість, що перевищує 200% суми належних до відрахування статей витрат 60

Основні податкові пільги:

Податок не стягується у випадку, коли оціночна вартість стандартних житлових будівель, отримана платником податку від їх продажу, не перевищує 20% суми належних до відрахування статей витрат, або коли одні будови зносяться і замість них надаються нові (переселення) у відповідності з будівельними вимогами держави.

12. Податок на майно (нерухоме)

Податок стягується у містах, округах, районах та індустріальних і видобувних місцевостях.

Платники податків – власники будинків, споруд, власники офісів, розташованих в них, кредитори по заставі і орендарі (за винятком організацій з іноземними інвестиціями, іноземних компаній та іноземних громадян).

До податкової базі застосовуються дві ставки податку: 1,2% і 12%. Перша – якщо в якості податкової бази виступає залишкова вартість майна (первісна вартість, зменшена на 10-30%), друга – якщо в якості податкової бази виступає дохід від здачі майна в оренду.

Від сплати податку звільняється: нерухоме майно, що використовується для власних потреб державних органів, громадських організацій і збройних сил; підприємств, що фінансуються з державного бюджету; церковних храмів, парків, пам’яток історії; нерухоме майно, що перебуває у власності громадян, що використовується для некомерційних цілей; зруйновані і не придатні до проживання будинку.

13. Податок на нерухомість

В даний час цей податок сплачують організації з іноземними інвестиціями, іноземні компанії та іноземні громадяни, а саме: власники будівель, споруд, кредитори по заставі, орендарі.

До податкової бази застосовуються дві ставки податку: 1,2% – до вартості нерухомості і 18% – до доходу від здачі майна в оренду.

Основні податкові пільги:

Новозбудовані будівлі звільняються від податку протягом трьох років починаючи з місяця закінчення будівництва. Реконструйовані будівлі, витрати на відновлення яких перевищили 1/2 витрат на нове будівництво аналогічного об’єкту, звільняються від податку протягом двох років починаючи з місяця закінчення відновлювальних робіт. Інші пільги можуть надаватися відповідними органами влади на місцях.

14. Податок за користування автотранспортними засобами та водними судам.

Цей податок сплачують організації та громадяни, які мають у власності і експлуатують автотранспортні засоби та (або) водні судна на території КНР.

Податкова база для автотранспортних засобів – їх кількість або нетто-тоннаж, податкова база для водних судів – їх нетто-тоннаж або загальна вантажопідйомність судна. Сума податку визначається окремо для автотранспортних засобів і водних суден. Застосовуються й різні ставки податку:

Для автотранспортних засобів: 60-320 юанів – для пасажирського транспорту, 16-60 юанів за тонну – для вантажного транспорту, 20-80 юанів – для мотоциклів, 1,2-32 юанів – для безмоторних коштів.

Для водних коштів: 1,2-5 юанів за тонну – для моторних суден, 0,6-1,4 юаня за тонну вантажу – для безмоторних судів.

Основні податкові пільги:

Оподаткуванню не підлягають: автотранспортні засоби та водні судна, які використовуються урядовими органами, громадськими організаціями, військовими підрозділами, підприємствами, які фінансуються з державного бюджету, поліцією, пожежними службами, департаментами охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища, риболовні судна із загальною вантажопідйомністю не більше 1 тонни, понтони й дебаркадери, призначені для навантаження (розвантаження) та зберігання вантажів, автотранспортні засоби, призначені для потреб інвалідів, трактори, які використовуються в сільському господарстві.

Організації з іноземними інвестиціями, іноземні компанії та іноземні громадяни – користувачі автотранспортних засобів і водних суден сплачують цей податок за іншими ставками:

Для автотранспортних засобів (квартальні ставки) – 15-80 юанів – для пасажирського транспорту, 4-15 юанів за тонну – для вантажного транспорту, 5-20 юанів – для мотоциклів, 0.3-8 юанів – для безмоторних коштів.

Для водних засобів (квартальні ставки) – 0.3-1.1 юаня за тонну – для моторних суден, 0.15-0.35 юанів за тонну вантажу – для безмоторних судів.

Для цієї групи платників податків передбачені такі пільги:

Від оподаткування звільняються автотранспортні засоби, що використовуються розташованими на території Китаю посольствами та консульствами, їх представниками (дипломатами, консулами, адміністративним і технічним персоналом, їх дружинами та неповнолітніми дітьми).

Оподаткуванню не підлягають пожежні машини, машини швидкої допомоги, що належать організаціям з іноземними інвестиціями та іноземним компаніям.

15. Гербовий збір

Платники податків – підприємства, їх підрозділи, домашні господарства, громадяни, яким уповноважені інстанції оформляють, видають або завіряють економічні документи на території КНР.

Ставки податку різняться в залежності від виду документу і операції, що здійснюється і коливаються від 0,03% до 0,4%.

Гербовий збір не сплачується: при виготовленні дублікатів та копій документів, за якими збір був раніше сплачений; при оформленні документів про передачу майна урядовим органам, благодійним організаціям, що підтримують вдів, сиріт, людей похилого віку та інвалідів, або школам; при оформленні безвідсоткових або дисконтних кредитів (позик), кредитних договорів на пільгових умовах між урядами іноземних держав або міжнародними фінансовими організаціями та урядом Китаю або державними фінансовими інститутами; при оформленні договорів страхування сільського господарства, лісового господарства та тварин.

16. Податок на передачу майна

Платники податків – юридичні особи, до яких переходить право власності на передане майно на території Китаю. В якості податкової бази може виступати:

Ціна угоди – у разі купівлі-продажу будівель або передачі прав користування;

Оцінка майна, вироблена податковими органами відповідно до діючих ринкових цін на землю і будівлі, – при безоплатній передачі нерухомості; Різниця між цінами землі та будівель – при обмінних операціях.

Ставка податку встановлена в межах 3% -5%. Конкретна ставка податку встановлюється місцевими органами влади.

Від сплати податку звільняються землі та споруди, одержувані урядовими органами та інститутами, благодійними організаціями, військовими підприємствами для їх власних потреб, а також для здійснення наукових розробок; ділянки землі, зайняті горами, пагорбами, пляжами, дипломатичні представництва та їх персонал. Житлові будинки, надані замість зруйнованих внаслідок силових (вій-них) дій, також не підлягають оподаткуванню.

17. Мита

Платники митних зборів – вантажоодержувачі, імпортують дозволені товари, і вантажовідправники, що експортують дозволені законодавством товари. Перші сплачують імпортні (ввізні) мита, другі – експортні (вивізні).

Ставки мит:

Розрізняють ставки імпортних мит та експортних.

Ставки імпортних мит поділяються на загальні та преференційні. Загальні застосовуються щодо тих країн, з якими КНР не уклала угоди про пільгове оподаткування, преференційні – щодо тих країн, з якими КНР уклала угоди про пільгове оподаткування.

У 1999 р. в Митному класифікаторі налічувалося 6940 найменувань товарів, що імпортуються. Використовується більше 20 різних загальних ставок імпортних мит – від 0%, 8% до 270% і більше 50 пільгових ставок – від 0%, 1% до 121,6% (середня арифметична ставка дорівнює 16,8%). Що стосується експортних мит, то для 36 найменувань товарів, що експортуються, застосовуються 5 різних ставок – від 20 до 50%.

Розрахунок митних зборів:

Для розрахунку мита можуть застосовуватися як вартісний, так і кількісний підходи.

Звільняються від сплати мита: вантажі (товари), вартістю менше 10 юанів; рекламні вироби та зразки товарів, не призначені для продажу; товари, безоплатно надані міжнародними організаціями або іноземними представництвами.

Певні пільги можуть передбачатися в міжнародних угодах, укладених КНР з іншими країнами.

Основні засади податкової політики Китаю

Майже 90 відсотків всіх податкових надходжень у Китаї становлять гербові збори, податок на додану вартість, корпоративний та прибутковий податки.

Прибутковий податок, який в розвинутих країнах світу є основним джерелом доходів бюджету, в Китаї не відіграє істотної ролі.

Сьогодні постало питання щодо стимулювання припливу інвестицій та споживання. Ось чому було призупинено стягнення податку на інвестиції в основний капітал та введено податок на проценти та депозити за ставкою 20 відсотків.

Податок на додану вартість сьогодні стягується за ставкою 15 — 17 відсотків. Ставку цього податку Уряд планує найближчим часом знизити.

Очікується, що ці заходи повинні стимулювати економічний ріст в країні.

Короткі відомості про Податкову систему КНР

Китайці – лідери у використанні е-віз для в`їзду в Україну

В МЗС України (@MFA_Ukraine) пишаються тим, що за⁩ підсумками оформлення електронних віз до України за січень-липень 2019, іноземці з 52 держав скористалися сервісом оформлення електронних віз для в`їзду в Україну. Цьому зручному новітньому механізму лише дещо більше року, але на думку МЗС, цифри красномовно свідчать про його ефективність.

У 2019 році МЗС України централізовано оформило 20000 еВіз іноземцям, а бюджет отримав 45 млн. гривен відповідних надходжень. Лідерами в оформленні е-віз в Україну стали громадяни КНР (12123), Австралії (2368), Саудівської Аравії (1787). Найчастіше сервіс еВіза в Україну обирають для туризму (16839), ділових поїздок (2333), приватних подорожей  (618).

Необхідно зазначити, що сервіс еВіз повинен бути створений багато років  назад, а кількість подорожуючих в Україну, які скористалися еВізами повинна складати мільйони людей, а не 20 тисяч. Тоді можна було б пишатися результатами функціонування сервісу еВіза.

Для переходу на сторінку реєстрації для отримання evisa натисніть на це гіперпосилання (Issuance of e-Visas for entering Ukraine)