Про особливості податкової системи КНР – для бізнесу і чиновників

Державна податкова адміністрація (ДПА) КНР, State Administration of Taxation

State Taxation Administration (STA) of The People’s Republic of China  (кит.: 国家税务总局ч, укр: Державна податкова адміністрація,  ДПА) є відомством на рівні міністерства в уряді Народної Республіки Китай (КНР).  ДПА в КНР знаходиться під керівництвом State Council (Державної ради КНР),  відповідає за збір податків та виконує закони про доходи держави. Раніше STA була відома як State Administration of Taxation (SAT) ( укр: Державна адміністрація оподаткування). Можливо, українська назва  “Державна податкова адміністрація” (ДПА) скопійована з китайської: State Taxation Administration (STA).

На сайті Державної фіскальної служби України (ДФСУ) розміщена стаття: “Податкова система Китаю”, у якій розглядаються особливості податкової системи КНР (з китайських позицій ), яка має специфічний державний устрій. В Україні не варто копіювати  досвід STA, проте корисно знати і враховувати всім, адже General Office of the State Administration of Taxation (Генеральний Офіс Державної Адміністрації з Оподаткування) грає важливу роль у діловому житті КНР на внутрішньому і міжнародному рівнях.

Далі подана копія цієї статті на сайті ДФСУ, а після неї будуть опубліковані короткі відомості про Податкову систему КНР.

Позитивні підсумки роботи податкової системи після реформи 1994 року дозволяють говорити про те, що в Китаї побудована дієва податкова система, адаптована до “ринкової економіки соціалізму”. Існуюча податкова система КНР спрямована на відкриття Китаю зовнішньому світу, що сприяє розвитку національної економіки.

Визначені такі головні принципи оподаткування:

– справедливість при оподаткуванні. Різницю у податкових ставках необхідно застосовувати тільки для різних видів виробництва, а не різних форм власності;

– чіткість і простота при обчислюванні та стягненні податків.

Основними напрямами податкової реформи в КНР визначено:

– регулювання використання капіталовкладень;

– залучення капіталовкладень в основне виробниче будівництво;

– виправлення структурних дисбалансів;

– стримування інфляції;

– посилення контрольно-регулюючої функції фінансів на макроекономічному рівні тощо.

Надання послуг, передача нематеріальних активів та реалізація нерухомості є об’єктом оподаткування промисловим податком.

Види податків Китаю

В даний час в Китаї налічується 25 видів податків, які, в залежності від їх природи і виконуваних функцій, можуть бути об’єднані у 8 груп:

Податки з обороту. Ця група включає 3 види податків, а саме: ПДВ, податок на споживання (податок з продажів), податок на підприємницьку діяльність. Збирання цих податків залежить від обсягу товарообігу або збуту в сферах виробництва, обігу та послуг.

Податки на прибуток (доходи). Сюди входять: податок на прибуток вітчизняних підприємств, податок на прибуток підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств і податок з фізичних осіб. Надходження від цієї групи податків залежать від суми прибутку, отриманого юридичними особами, або від розміру доходу фізичної особи.

Ресурсні платежі, що включають ресурсний податок і земельний податок (плата за користування землями міст і районів). Ці податки стягуються з природокористувачів, а також з користувачів міських і районних земель. Ресурсними платежами обкладається використання природних ресурсів, що перебувають у державній власності.

Цільові податки і збори: податок на утримання і будівництво міст, податок за користування сільгоспугіддями, податок на інвестиції в основний капітал, податок на реалізацію землі.

Майнові податки: податок на майно, податок на нерухомість, податок на спадщину (поки не введений).

Податки з операцій (дій). У цю групу входять: податок за користування автотранспортними засобами та водними судами, гербовий збір, податок на передачу майна, податок на обіг цінних паперів (поки не введений). Цими податками обкладаються певні операції (дії).

Сільськогосподарські податки: податок на землеробство і податок на утримання і розведення худоби. Платниками податків виступають юридичні та/або фізичні особи, які отримують дохід від землеробства або тваринницької діяльності.

Мита. Ними обкладаються товари, що ввозяться/вивозяться на/з території Китаю.

Податкове законодавство

До складу державних органів, уповноважених розробляти податкові закони і визначати податкову політику, входять: Національний громадський конгрес і його постійний комітет, Державна рада, Міністерство фінансів, Державна адміністрація оподаткування, Комітет тарифікації та класифікації при Державній раді та Головне митне управління.

Податкові закони розробляються Національним громадським конгресом, наприклад, Закон КНР про прибутковий податок з фізичних осіб, або постійним комітетом конгресу, наприклад, Закон КНР про управління податками та їх справляння.

Адміністративні рішення і правила в галузі оподаткування (інструкції) виробляються Державною радою, наприклад, Інструкція щодо застосування Закону про управління податками та їх справляння, Інструкція щодо застосування Закону про прибутковий податок з фізичних осіб, Тимчасова інструкція з ПДВ.

Відомчі правила в галузі оподаткування розробляються: Міністерством фінансів, Державною адміністрацією оподаткування, Комітетом тарифікації та класифікації при Державній раді і Головним митним управлінням, наприклад, роз’яснення щодо застосування Тимчасової інструкції з ПДВ, Тимчасові правила декларування прибуткового податку з фізичних осіб та інші.

Підготовка податкових законів та інструкцій проходить у 4 етапи: складання плану документа, його розгляд, прийняття рішення (голосування) і опублікування (оприлюднення). Крім того, законодавство КНР передбачає, що правові акти можуть прийматися не тільки “на вищому рівні”, але і розроблятися і прийматися відповідними органами управління на місцях.

Основні податки Китаю

Платниками податків з обороту виступають підприємства (організації), їх структурні підрозділи та громадяни. Правовою основою справляння цих податків є Тимчасова інструкція з кожного податку та Роз’яснення щодо їх виконання, прийняті Державною радою 13 грудня 1993 року та Міністерством фінансів 25 грудня 1993 року відповідно.

1. Податок на додану вартість

Оподаткуванню цим податком підлягають обороти з реалізації та імпорту товарів і надання послуг на території Китаю. До оборотів з реалізації застосовують дві ставки податку – 13% і 17%, в залежності від приналежності товарів першої необхідності або інших товарів, послуг. Експорт товарів оподатковується за нульовою ставкою.

Визначення суми податку:

Звичайні платники податків

Для визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету ПДВ, платники податків повинні вести окремий облік сум податку сплаченого та отриманого за звітний період. Різниця між цими сумами і становить ПДВ, що підлягає внесенню до бюджету.

Податок стягується з митної вартості ввезених товарів за відповідною ставкою.

Неоподатковувані товари: продукція власного виробництва сільськогосподарських підприємств та фермерів, яку вони самостійно реалізують; що ввозяться на територію КНР товари, перероблені в іншій країні; антикварні книги, придбані у населення; медичні препарати та засоби; інструменти та обладнання, що ввозиться з метою здійснення НДДКР, для потреб освіти; ТМЦ, безоплатно надані іноземними урядами та організаціями; вироби, що ввозяться підприємствами інвалідів для потреб інвалідів; обладнання, що ввозиться для здійснення проектів за державними замовленнями, що фінансуються іноземними або вітчизняними інвесторами.

2. Податок на споживання

Оподаткуванню підлягають наступні групи товарів, вироблених або імпортованих на території/територію КНР: тютюнові вироби, алкогольні напої, косметика, ювелірні вироби, бензин, моторні човни, катери, мотоцикли, автомобілі і деякі інші. Експортовані споживчі товари звільнені від податку. Ставки податку диференціюються за товарними групами і всередині окремих груп. В основному застосовуються процентні ставки, але до окремих товарів застосовуються тверді ставки.

Оподатковувані товари Ставки

Тютюнові вироби 25% -50%

Алкогольні напої 5% -25%

Косметика 30%

Ювелірні вироби 5% -10%

Бензин 0,2 юаня за літр-0, 28 юаня за літр *

Автотранспортні засоби 3% -10%

Імпортовані споживчі товари оподатковуються за встановленою ставкою з їх митної вартості. Розрахунок в даному випадку ведеться по вартісному принципу.

3. Податок на підприємницьку діяльність

Цей податок сплачують підприємства та громадяни, що займаються наданням послуг, передачею нематеріальних активів або продажем нерухомості на території КНР.

Оподатковувані об’єкти і ставки податку, %:

1. Транспорт і зв’язок 3

2. Будівництво 3

3. Фінансовий і страховий бізнес 8

4. Пошта та ТБ 3

5. Культура і спорт 3

6. Розваги 5-20

7. Надання послуг 5

8. Передача нематеріальних активів 5

9. Продаж нерухомості 5

Від сплати податку звільняються: послуги, що надаються медичними установами, дитячими садами, будинками для людей похилого віку; шлюбні та похоронні послуги; послуги, що надаються інвалідами та організаціями інвалідів населенню; послуги у сфері освіти, що надаються школами та іншими навчальними закладами; зрошення і осушення земель, запобігання, профілактика і захист рослин від захворювань та їх знищення комахами, запобігання і профілактика захворювань свійської птиці та свійської худоби; страхування сільського господарства (землеробства і тваринництва); вхідна плата за відвідування культурних заходів (музеїв, художніх галерей, виставок, бібліотек і т.д. ), а також релігійні послуги.

4. Податок на прибуток підприємств

Правовою основою справляння податку на прибуток підприємств є Тимчасова інструкція з податку на прибуток підприємств від 13 грудня 1993 року та Роз’яснення з її виконання від 4 лютого 1994 року.

Платниками податку на прибуток підприємств виступають державні, колективні, приватні, спільні підприємства та інші організації (юридичні особи). Об’єктом оподаткування з податку на прибуток у КНР, як і у всьому світі, виступає прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг; прибуток від іншої підприємницької діяльності та інших операцій (джерел). Податок на прибуток розраховується виходячи з розміру оподатковуваного прибутку (що дорівнює загальній сумі прибутку за рік), отриманої платником податку у звітному році, зменшеної на дозволені відрахування (пільги)

Податкові відрахування і пільги з податку на прибуток можуть бути надані підприємствам, що відповідає певним вимогам, а саме: використовують високі технології, які займаються переробкою відходів; новоствореним компаніям, розташованим в конфліктних, бідних та інших подібних місцевостях; підприємствам, які страждають від стихійних лих; знову створеним компаніям, що надають соціально значущі послуги (послуги з працевлаштування населення); державним благодійним організаціям; міським підприємствам, державним сільськогосподарським підприємствам і т.д.

5. Податок на прибуток підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних компаній

Підприємства з іноземними інвестиціями, головний офіс яких розташований у Китаї, сплачують податок з усіх отриманих ними доходів (як на території КНР, так і за кордоном). Іноземні компанії сплачують податок на прибуток тільки від джерел на території КНР.

Податковою базою з податку на прибуток організацій з іноземними інвестиціями та іноземних компаній є оподатковуваний прибуток, отриманий шляхом зменшення загального (валового) прибутку за звітний рік на суму витрат і втрат, пов’язаних з її отриманням.

Іноземні юридичні особи, що не мають представництва на території Китаю, але одержують доходи від джерел в КНР (відсотки, орендна плата, роялті і т.д.), або іноземні юридичні особи, які мають представництва або інші місця здійснення своєї діяльності на території Китаю, але якщо отриманий дохід прямо не пов’язаний з діяльністю таких представництв, сплачують податок з загальної суми отриманого доходу.

Податок сплачується за ставкою 33% (30% + 3% – “місцевий” податок на прибуток). Іноземні юридичні особи, що не мають представництва на території Китаю, але одержують доходи від джерел в КНР (відсотки, орендна плата, роялті і т.д.), або іноземні юридичні особи, які мають представництва або інші місця здійснення своєї діяльності на території Китаю, але якщо отриманий дохід прямо не пов’язаний з діяльністю таких представництв, сплачують податок з загальної суми отриманого доходу за ставкою 20%.

Податкові відрахування і пільги можуть бути надані підприємствам з іноземними інвестиціями виробничої, експортної, технологічної спрямованості та підприємствам з іноземними інвестиціями та іноземним компаніям, розташованих у спеціальних економічних зонах, зонах економічного і технологічного розвитку, офшорних зонах і інших подібних зонах, визначених державою.

Податком не обкладаються доходи іноземних інвесторів (юридичних осіб) у разі їх подальшого реінвестування в компанію (на збільшення статутного капіталу), або якщо ці кошти спрямовуються на створення нової компанії (представництва) на території КНР.

Додаткові відрахування підприємствам з іноземними інвестиціями по “місцевому” податку на прибуток можуть надаватися відповідними рішеннями місцевих органів влади.

6. Прибутковий податок з фізичних осіб

Платники податку – фізичні особи, які мають постійне місце проживання в Китаї, або не мають такого, але проживають на території КНР протягом року або більше. Такі особи сплачують податок з усіх отриманих ними доходів (як на території КНР, так і за кордоном). Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання в КНР, які не є її резидентами, або проживають на території країни менше року, сплачують податок з доходів від джерел на території КНР.

Об’єкти оподаткування і розрахунок податку:

а) Заробітна плата робітників і службовців

Оподаткуванню підлягає щомісячно отримувана заробітна плата робітників і службовців, зменшена на 800 юанів (тверда сума витрат). До отриманої різниці застосовується дев’ятирівнева прогресивна ставка податку.

б) Індивідуальне підсобне господарство або доходи від підприємницької діяльності

Оподаткуванню підлягає щорічний валовий дохід від підсобного господарства чи підприємницької діяльності, зменшений на витрати.

в) Доходи за договорами підряду та оренди, отримані від підприємств і організацій

Оподаткуванню підлягає загальна сума доходів за договорами підряду та оренди, отримана від підприємств і організацій за рік, зменшена на суму витрат (800 юанів на місяць).

г) Винагорода за надані послуги, авторську винагороду та авторський гонорар, доходи від здачі майна в оренду

Оподаткуванню підлягає сума доходу, зменшена на 800 юанів, якщо кожне надходження не перевищує 4000 юанів, або зменшена на 20% доходу в якості витрат.

д) Дохід від продажу майна

е) Відсотки, дивіденди та інші надходження.

Оподаткуванню не підлягають такі доходи:

нагороди за досягнення в науці, освіті, культурі, охороні здоров’я, фізичній культурі, захисті навколишнього середовища, які вручаються як державними органами, так і іноземними та міжнародними організаціями;

відсотки за ощадними депозитами, державними облігаціями, що випускаються Міністерством фінансів і відсотки по фінансових облігаціях, що випускається за розпорядженням Державної ради;

спеціальні урядові надбавки до заробітної плати згідно з Єдиними правилами Державної Ради; субсидії, дотації та перелік виплат, що не підлягають оподаткуванню за рішенням Державної Ради;

посібники благодійних організацій, матеріальна допомога, пенсії в разі втрати годувальника;

страхові виплати;

грошове забезпечення і грошові винагороди, що отримуються військовослужбовцями;

доплати до заробітної плати, вихідні допомоги, пенсії за вислугу років, одержувані державними робітниками і службовцями згідно з Єдиним державним становищем;

пенсія медичного страхування і пенсія за вислугу років, що накопичуються на банківському рахунку (покладені під відсотки);

доходи, одержувані особами, що мають дипломатичний і консульський ранги та інших дипломатичних представників.

7. Ресурсний податок

Платниками податку виступають юридичні та фізичні особи – природокористувачі, що займаються видобутком мінеральних ресурсів на території КНР. Ставки податку диференціюються за видами мінеральних ресурсів.

Основні податкові відрахування і пільги:

Звільняється від оподаткування видобуток нафти, якщо вона використовується для опалювальних потреб:

платники податків – природокористувачі, що несуть серйозні втрати через стихійні лиха чи катастроф, можуть отримати податкові відрахування або пільги залежно від розміру понесених збитків.

8. Земельний податок (плата за користування землями міст і районів)

Податок сплачують підприємства та громадяни, за винятком організацій з іноземними інвестиціями, іноземних компаній та іноземних громадян.

Ставки податку за одиницю диференціюються по регіонах. Так, річна ставка податку за квадратний метр становить: для великих міст – 0,5 ~ 10 юанів, для середніх міст – 0,4 ~ 8 юанів, 0,3 ~ 6 юанів – для маленьких міст, або 0,2 ~ 4 юаня – для видобувних районів. Для “бідних” місцевостей або районів з високим потенціалом ставка податку може бути відповідно зменшена або збільшена.

Від оподаткування звільняються: землі, зайняті урядовими органами, громадськими і військовими організаціями; землі, зайняті підприємствами, які фінансуються з державного бюджету; землі, зайняті церковними храмами, парками, пам’ятниками історії; землі загального користування, що належать муніципальній адміністрації, площі; землі, зайняті полями , лісами; землі, на яких розташовані тваринницькі комплекси і рибні господарства; землі, які використовуються для захисту навколишнього середовища, і землі, які використовуються для потреб і розвитку енергетики та транспортного господарства.

9. Податок за користування сільгоспугіддями

Податок стягується з юридичних осіб і громадян (за винятком організацій з іноземними інвестиціями, іноземних компаній та іноземних громадян), що використовують сільськогосподарські землі для будівництва або інших несільськогосподарських цілей.

Цим податком обкладаються землі сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній та колективній власності. Ставки податку диференціюються по регіонах (місцевостях) залежно від середнього розміру земельної ділянки, що припадає на людину, і економічної ситуації в регіоні. З метою недопущення великого розриву в ставках між сусідніми регіонами, Міністерство фінансів затвердило середню ставку податку за одиницю – для провінцій, автономних округів і муніципалітетів у провінціях, рівну 2,5-9 юанів.

Податок сплачується одноразово.

Основні податкові відрахування і пільги:

Від сплати податку звільняються землі, на яких розташовані військові об’єкти, залізничні колії та об’єкти, аеропорти, школи, лікарні; землі, призначені для іригації; невеликі ділянки землі в селах, використовувані для заняття підсобним господарством (присадибні ділянки); землі, заселені біженцями і переселенцями. Податкові відрахування і пільги можуть надаватися жителям сіл і сіл при будівництві нових будинків, військовослужбовцям і сім’ям військовослужбовців, вдовам, сиротам, селянам, які проживають у селах в бідних, гірських місцевостях при будівництві нових будинків, якщо вони відчувають серйозні фінансові труднощі; оподаткуванню не підлягають благодійні організації, створювані для працевлаштування інвалідів; землі, призначені для будівництва автомобільних доріг.

10. Податок на інвестиції в основний капітал

Платниками податків є організації, їх підрозділи, домашні господарства, громадяни, які вкладають кошти в основні фонди (основний капітал) на території КНР (за винятком організацій з іноземними інвестиціями, іноземних компаній та іноземних громадян).

Об’єкти оподаткування Ставки податку, %:

А. Інфраструктура

1. Державні об’єкти 0

2. Проекти, ініційовані державою, але обмежені станом транспорту та енергетики 5

3. Офіси, готелі та гуртожитки 30

4. Житлове будівництво, включаючи комерційне 0, 5

5. Інші напрямки 15

Б. Розвиток та реконструкція

1. Державні об’єкти 0

2. Інші об’єкти

(Для окремих об’єктів житлового будівництва ставка = 5%) 10

Податок стягується із загальної суми інвестицій в основні фонди.

11. Податок на реалізацію землі (нерухомості)

Платниками податку є організації та громадяни, які отримують дохід від продажу або іншого відчуження, передачі прав користування державною землею і розташованими на ній будівлями (тут і далі реалізація нерухомості).

Податкова база визначається, виходячи з оціночної вартості, отриманої платником податку від реалізації нерухомості. Оціночна вартість нерухомості = виручка від реалізації нерухомості – підлягають вирахуванню статті витрат. Застосовується прогресивна ставка податку.

Ступінь Податкова база Ставки податку, %

1. Оціночна вартість, що не перевищує 50% суми належних до відрахування статей витрат 30

2. Оціночна вартість, що перевищує 50%, але не перевищує 100% суми належних до відрахування статей витрат 40

3. Оціночна вартість, що перевищує 100%, але не перевищує 200% суми належних до відрахування статей витрат 50

4. Оціночна вартість, що перевищує 200% суми належних до відрахування статей витрат 60

Основні податкові пільги:

Податок не стягується у випадку, коли оціночна вартість стандартних житлових будівель, отримана платником податку від їх продажу, не перевищує 20% суми належних до відрахування статей витрат, або коли одні будови зносяться і замість них надаються нові (переселення) у відповідності з будівельними вимогами держави.

12. Податок на майно (нерухоме)

Податок стягується у містах, округах, районах та індустріальних і видобувних місцевостях.

Платники податків – власники будинків, споруд, власники офісів, розташованих в них, кредитори по заставі і орендарі (за винятком організацій з іноземними інвестиціями, іноземних компаній та іноземних громадян).

До податкової базі застосовуються дві ставки податку: 1,2% і 12%. Перша – якщо в якості податкової бази виступає залишкова вартість майна (первісна вартість, зменшена на 10-30%), друга – якщо в якості податкової бази виступає дохід від здачі майна в оренду.

Від сплати податку звільняється: нерухоме майно, що використовується для власних потреб державних органів, громадських організацій і збройних сил; підприємств, що фінансуються з державного бюджету; церковних храмів, парків, пам’яток історії; нерухоме майно, що перебуває у власності громадян, що використовується для некомерційних цілей; зруйновані і не придатні до проживання будинку.

13. Податок на нерухомість

В даний час цей податок сплачують організації з іноземними інвестиціями, іноземні компанії та іноземні громадяни, а саме: власники будівель, споруд, кредитори по заставі, орендарі.

До податкової бази застосовуються дві ставки податку: 1,2% – до вартості нерухомості і 18% – до доходу від здачі майна в оренду.

Основні податкові пільги:

Новозбудовані будівлі звільняються від податку протягом трьох років починаючи з місяця закінчення будівництва. Реконструйовані будівлі, витрати на відновлення яких перевищили 1/2 витрат на нове будівництво аналогічного об’єкту, звільняються від податку протягом двох років починаючи з місяця закінчення відновлювальних робіт. Інші пільги можуть надаватися відповідними органами влади на місцях.

14. Податок за користування автотранспортними засобами та водними судам.

Цей податок сплачують організації та громадяни, які мають у власності і експлуатують автотранспортні засоби та (або) водні судна на території КНР.

Податкова база для автотранспортних засобів – їх кількість або нетто-тоннаж, податкова база для водних судів – їх нетто-тоннаж або загальна вантажопідйомність судна. Сума податку визначається окремо для автотранспортних засобів і водних суден. Застосовуються й різні ставки податку:

Для автотранспортних засобів: 60-320 юанів – для пасажирського транспорту, 16-60 юанів за тонну – для вантажного транспорту, 20-80 юанів – для мотоциклів, 1,2-32 юанів – для безмоторних коштів.

Для водних коштів: 1,2-5 юанів за тонну – для моторних суден, 0,6-1,4 юаня за тонну вантажу – для безмоторних судів.

Основні податкові пільги:

Оподаткуванню не підлягають: автотранспортні засоби та водні судна, які використовуються урядовими органами, громадськими організаціями, військовими підрозділами, підприємствами, які фінансуються з державного бюджету, поліцією, пожежними службами, департаментами охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища, риболовні судна із загальною вантажопідйомністю не більше 1 тонни, понтони й дебаркадери, призначені для навантаження (розвантаження) та зберігання вантажів, автотранспортні засоби, призначені для потреб інвалідів, трактори, які використовуються в сільському господарстві.

Організації з іноземними інвестиціями, іноземні компанії та іноземні громадяни – користувачі автотранспортних засобів і водних суден сплачують цей податок за іншими ставками:

Для автотранспортних засобів (квартальні ставки) – 15-80 юанів – для пасажирського транспорту, 4-15 юанів за тонну – для вантажного транспорту, 5-20 юанів – для мотоциклів, 0.3-8 юанів – для безмоторних коштів.

Для водних засобів (квартальні ставки) – 0.3-1.1 юаня за тонну – для моторних суден, 0.15-0.35 юанів за тонну вантажу – для безмоторних судів.

Для цієї групи платників податків передбачені такі пільги:

Від оподаткування звільняються автотранспортні засоби, що використовуються розташованими на території Китаю посольствами та консульствами, їх представниками (дипломатами, консулами, адміністративним і технічним персоналом, їх дружинами та неповнолітніми дітьми).

Оподаткуванню не підлягають пожежні машини, машини швидкої допомоги, що належать організаціям з іноземними інвестиціями та іноземним компаніям.

15. Гербовий збір

Платники податків – підприємства, їх підрозділи, домашні господарства, громадяни, яким уповноважені інстанції оформляють, видають або завіряють економічні документи на території КНР.

Ставки податку різняться в залежності від виду документу і операції, що здійснюється і коливаються від 0,03% до 0,4%.

Гербовий збір не сплачується: при виготовленні дублікатів та копій документів, за якими збір був раніше сплачений; при оформленні документів про передачу майна урядовим органам, благодійним організаціям, що підтримують вдів, сиріт, людей похилого віку та інвалідів, або школам; при оформленні безвідсоткових або дисконтних кредитів (позик), кредитних договорів на пільгових умовах між урядами іноземних держав або міжнародними фінансовими організаціями та урядом Китаю або державними фінансовими інститутами; при оформленні договорів страхування сільського господарства, лісового господарства та тварин.

16. Податок на передачу майна

Платники податків – юридичні особи, до яких переходить право власності на передане майно на території Китаю. В якості податкової бази може виступати:

Ціна угоди – у разі купівлі-продажу будівель або передачі прав користування;

Оцінка майна, вироблена податковими органами відповідно до діючих ринкових цін на землю і будівлі, – при безоплатній передачі нерухомості; Різниця між цінами землі та будівель – при обмінних операціях.

Ставка податку встановлена в межах 3% -5%. Конкретна ставка податку встановлюється місцевими органами влади.

Від сплати податку звільняються землі та споруди, одержувані урядовими органами та інститутами, благодійними організаціями, військовими підприємствами для їх власних потреб, а також для здійснення наукових розробок; ділянки землі, зайняті горами, пагорбами, пляжами, дипломатичні представництва та їх персонал. Житлові будинки, надані замість зруйнованих внаслідок силових (вій-них) дій, також не підлягають оподаткуванню.

17. Мита

Платники митних зборів – вантажоодержувачі, імпортують дозволені товари, і вантажовідправники, що експортують дозволені законодавством товари. Перші сплачують імпортні (ввізні) мита, другі – експортні (вивізні).

Ставки мит:

Розрізняють ставки імпортних мит та експортних.

Ставки імпортних мит поділяються на загальні та преференційні. Загальні застосовуються щодо тих країн, з якими КНР не уклала угоди про пільгове оподаткування, преференційні – щодо тих країн, з якими КНР уклала угоди про пільгове оподаткування.

У 1999 р. в Митному класифікаторі налічувалося 6940 найменувань товарів, що імпортуються. Використовується більше 20 різних загальних ставок імпортних мит – від 0%, 8% до 270% і більше 50 пільгових ставок – від 0%, 1% до 121,6% (середня арифметична ставка дорівнює 16,8%). Що стосується експортних мит, то для 36 найменувань товарів, що експортуються, застосовуються 5 різних ставок – від 20 до 50%.

Розрахунок митних зборів:

Для розрахунку мита можуть застосовуватися як вартісний, так і кількісний підходи.

Звільняються від сплати мита: вантажі (товари), вартістю менше 10 юанів; рекламні вироби та зразки товарів, не призначені для продажу; товари, безоплатно надані міжнародними організаціями або іноземними представництвами.

Певні пільги можуть передбачатися в міжнародних угодах, укладених КНР з іншими країнами.

Основні засади податкової політики Китаю

Майже 90 відсотків всіх податкових надходжень у Китаї становлять гербові збори, податок на додану вартість, корпоративний та прибутковий податки.

Прибутковий податок, який в розвинутих країнах світу є основним джерелом доходів бюджету, в Китаї не відіграє істотної ролі.

Сьогодні постало питання щодо стимулювання припливу інвестицій та споживання. Ось чому було призупинено стягнення податку на інвестиції в основний капітал та введено податок на проценти та депозити за ставкою 20 відсотків.

Податок на додану вартість сьогодні стягується за ставкою 15 — 17 відсотків. Ставку цього податку Уряд планує найближчим часом знизити.

Очікується, що ці заходи повинні стимулювати економічний ріст в країні.

Короткі відомості про Податкову систему КНР

Вас може зацікавити:

Latest Posts

Про візит Путіна у КНР

Фото Путін Сі Цзіньпін Шойгу Лавров

Візит Володимира Путіна до Китаю відбувся 16 травня 2024 року і був його першим міжнародним візитом після “інавгурації”. За підсумками зустрічі з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, було оголошено про

КНР і РФ за рахунок війни в Україні досягли рекордного росту торгівлі на 26,3% у 2023 році

Xi Jinping and Putin, taken in Brasilia on November, 2019. AP - Photography by Ramil Sitdikov

У 2023 році обсяг торгівлі між Китаєм і Росією досяг рекордного рівня. Митниця Китаю заявила, що торгівля товарами та послугами двох країн у 2023 році склала близько 240,1 мільярда доларів США,

Особливості Пекінської качки для багатих і бідних

Peking duck roaste by a hung oven 1933

Качка символізує ясність, сім’ю, любов, пильність, інтуїцію, виховання, захист, почуття, самовираження, рівновагу, адаптацію, витонченість і силу . Символіка качки тісно пов’язана з символікою води, яка розповідає про таємницю, магію та

Автор: admin

У 1980-х роках активно вивчав КНР, запрошувався для циклу аналітичних доповідей на китайську тематику аудиторією більше ніж 100 чоловік. Доповіді отримували високі оцінки.